6 januari 2013

Geen vrijblijvendheid voor VvE’s in Den Haag

Door Gilyan Parker

In één van mijn blogs in 2011 schreef ik al over de wettelijke verruiming van de bevoegdheden van het gemeentelijk apparaat om verenigingen van eigenaars (VvE’s) te verplichten tot het plegen van onderhoud

Voor vorig artikel, zie: Nieuwe wetgeving appartementsrechten. Elke gemeente kreeg met deze nieuwe wetgeving meer invloed op de besluitvorming van de slapende of slecht functionerende VvE’s. Toch heeft het anderhalf jaar geduurd voordat de verruiming van de wettelijke bevoegdheden door de gemeente Den Haag is opgepakt.

Proefperiode van één jaar

De gemeente Den Haag start in 2013 een proef om bij slapende of slecht functionerende VvE’s in te grijpen. De gemeente dwingt in dat geval de VvE’s om te werken aan het onderhoud van haar gebouw, althans te sparen voor dit noodzakelijke onderhoud. Hoewel het benutten van deze bevoegdheden tamelijk laat door de gemeente Den Haag in gang is gezet, is het wel een stap in de goede richting. De gemeente Den Haag verwacht dat het uitvoeren van deze bevoegdheden vooral effectief zal zijn bij verenigingen waar een tweestrijd is tussen welwillende eigenaren en eigenaren die het uitvoeren van onderhoud belemmeren.

Uitvoeren onderhoud erg belangrijk

Het huidige College van Burgemeester en Wethouders acht het uitvoeren van onderhoud ontzettend belangrijk. Op die wijze wordt verloedering en achteruitgang van de stad voorkomen. Het uitvoeren van onderhoud blijft in beginsel wel voorbehouden aan de VvE zelf. De gemeente Den Haag kan worden gemachtigd om een ledenvergadering van de betreffende VvE bijeen te roepen. Dit kan net het juiste duwtje in de rug zijn.

Opstellen onderhoudsplan

De (verdergaande) verplichting tot het opstellen van een plan en het sparen voor onderhoud is echter alleen mogelijk voor de aangewezen gebieden en voor de proefperiode behelst dit een tweetal wijken in de gemeente Den Haag. Dit zijn de wijken waar onderhoud van het onroerend goed is achtergebleven bij de rest van de stad. De gemeente Den Haag verwacht dat het machtigingsmodel zal helpen in de gevallen waar het de VvE’s niet lukt om het onderhoudstraject zelf op te starten. Als gezegd, een verlaat, maar goed initiatief van de gemeente Den Haag. Ik ben benieuwd naar de resultaten na de proefperiode.

Gilyan Parker