7 juli 2010

Gemeenschap van goederen zorgt voor verrassingen bij echtscheiding expats

Door Gilyan Parker

Wilt u als (Nederlandse) expat een echtscheidingsprocedure opstarten?

Zoek dan eerst goed uit in welk land de echtscheidingsprocedure kan worden opgestart. Zijn er meerdere mogelijkheden dan raad ik u aan advies in te winnen over de toepasselijke rechtsstelsels en dan pas te kiezen in welk land u de procedure wil opstarten. Bij een echtscheiding kan de gemeenschap van goederen namelijk voor ongewilde verrassingen zorgen.

Gemeenschap van goederen

Nederland is bijna het enige land ter wereld dat als wettelijk stelsel de algehele gemeenschap van goederen hanteert. Dit stelsel gaat heel ver. Echtgenoten zijn samen, ieder voor de helft, gerechtigd tot het totale vermogen en de schulden komen voor rekening van beiden. Ieder voor de helft, ongeacht op wiens naam het vermogen staat of wie de schuld is aangegaan. Ook het vóór het huwelijk opgebouwde vermogen of de vóór het huwelijk aangegane schulden behoren tot deze gemeenschap, net als in beginsel hetgeen  uit erfenis of schenking is verkregen.

Nederlanders in het buitenland

Veel Nederlanders verkeren in de veronderstelling dat zij in gemeenschap van goederen zijn gehuwd als zij in Nederland in het huwelijk zijn getreden en geen huwelijkse voorwaarden hebben laten maken. Dat ligt echter gecompliceerder. Indien u als Nederlands echtpaar in het buitenland woont en aldaar uw echtscheiding via een procedure wil regelen, kan het heel anders uitpakken dan u denkt. De regels van het internationaal privaatrecht van dat land bepalen mogelijk dat niet het Nederlands recht van toepassing is, maar het recht van het land waar u woont. En hoogstwaarschijnlijk kent dat land de gemeenschap van goederen niet.

Buitenlandse wetgeving

Veel landen hanteren als wettelijke stelsel een stelsel dat te vergelijken is met de in Duitsland geldende “Zugewinnungsgemaynschaft”. De huwelijksgoederengemeenschap omvat dan uitsluitend de goederen en/of schulden die tijdens het huwelijk door de echtgenoten zijn verkregen en/of ontstaan. Het voorhuwelijkse vermogen en het vermogen verkregen door erfenis of schenking valt buiten de gemeenschap. Er zijn echter ook veel landen die uitgaan van een algehele uitsluiting van elke gemeenschap van goederen (koude uitsluiting).

Het kan dus een groot verschil uitmaken of Nederlands recht van toepassing is of het recht van een ander land.

Buitenlandse expats in Nederland

Ook buitenlanders die in Nederland scheiden kunnen voor grote verrassingen komen te staan. De regels van het Nederlands internationaal privaatrecht kunnen voorschrijven dat Nederlands recht van toepassing is op de huwelijksvermogensrechtelijke afwikkeling van de echtscheiding. Voor een buitenlands echtpaar betekent dit dat zij ineens worden geconfronteerd met het vergaande stelsel van de algehele gemeenschap van goederen, dat voor hen onbekend is.

Indien u meer wil weten, aarzel niet contact met mij op te nemen. GMW Advocaten heeft een gespecialiseerde afdeling familierecht, waar veel internationale echtscheidingen behandeld worden.

Gilyan Parker