18 december 2011

Gemeenschappelijke hypotheek op naam van één van de echtgenoten?

Door Gilyan Parker

In de rechtspraak lijkt de bedoeling van partijen bij de huwelijkse voorwaarden een steeds prominentere plek in te nemen.

Het gaat niet alleen om de letterlijke tekst van de huwelijkse voorwaarden, maar ook om de zin die de echtgenoten in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de diverse bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen de echtgenoten behoren en welke rechtskennis van hen kan worden verwacht. Het belang van de bedoeling van partijen uit zich in heel wat rechterlijke beslissingen.

HR 25 februari 2011

Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van de Hoge Raad van 25 februari 2011. Echtgenoten zijn in koude uitsluiting gehuwd, behoudens de door hen gezamenlijk bewoonde woning. Deze is gemeenschappelijk, ongeacht door wie van de echtgenoten de woning in eigendom is verkregen. De man heeft de woning al voor het huwelijk verkregen. Hij heeft deze gefinancierd met een hypotheek, uitsluitend op zijn naam. De woning is derhalve gemeenschappelijk op grond van de huwelijkse voorwaarden, maar de hypotheek niet. De echtgenoten hebben tijdens hun huwelijk de hypotheek niet ook op naam van de vrouw laten stellen. De rechtbank liet de hypotheek buiten de verdeling, met als gevolg dat de man voor toedeling van de woning aan hem, de vrouw moest uitkopen voor de helft van de waarde van de woning, zonder rekening te houden met de hypotheek. De man was het er niet mee eens en ging in beroep. Door het hof werd hij in het gelijk gesteld. Uiteindelijk is de zaak bij de Hoge Raad terechtgekomen.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad onderschrijft de beslissing van het hof. De bepaling in de huwelijkse voorwaarden, dat tussen de echtgenoten een beperkte gemeenschap van woning zal bestaan, moet uitgelegd worden aan de hand van de bedoeling van partijen. Het hof neemt tot uitgangspunt dat de gemeenschap van goederen ten aanzien van de woning ook de schulden omvat aangegaan ter financiering van de woning. Het oordeel van het hof dat de gemeenschap van woning mede omvat de hypotheek wordt gedragen door de Hoge Raad. De man moest derhalve niet de helft van de waarde van de woning aan de vrouw voldoen, maar de helft van de overwaarde (de waarde minus de hypotheek). Hebt u vragen over uw huwelijkse voorwaarden? U kunt te allen tijde contact met mij opnemen.

Gilyan Parker