2 december 2010

Gemeente Den Haag schudt VvE’s wakker

Door Gilyan Parker

De gemeente Den Haag heeft met 20.000 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) de meeste eigenarenverenigingen van Nederland.

Hiertussen bevinden zich nog altijd veel niet-actieve VvE’s. Ongeveer 2.5 jaar geleden heeft de gemeente de VvE-balie opgericht. Dit blijkt een goed initiatief: De VvE-balie schudt de slapende VvE’s wakker! De verplichte inschrijving in de Kamer van Koophandel zorgde al voor een impuls onder de verenigingen. Deze wettelijke verplichting heeft de VvE’s in beweging gezet. Toch blijven er nog altijd appartementseigenaren die de VvE niet activeren. Vaak zijn dit ook de eigenaren die zich niet of weinig bekommeren om hun onroerend goed en veelal onderling weinig contact hebben met elkaar. Om achterstallig onderhoud te bestrijden en Den Haag als woonstad aantrekkelijk te maken, participeert de gemeente Den Haag actief in het wakker schudden van deze VvE’s. Twee en een half jaar geleden heeft de gemeente Den Haag de VvE-balie gestart. Woningeigenaren die deel uitmaken van een VvE kunnen er terecht voor informatie en advies over hun rechten. Ook ondersteuning bij het oppakken van woningonderhoud is één van de taken van de VvE-balie. De gemeente Den Haag constateert dat de VvE-balie haar vruchten afwerpt. Sinds de oprichting hebben zich al ruim 500 slapende VvE’s geactiveerd en 310 actieve VvE’s zijn door de balie geholpen met interne problemen. Burgemeester en wethouders hebben hier eind october 2010 een evaluatie over gepresenteerd. Moeizame communicatie blijft echter een bron van geschillen bij VvE’s, zowel bij de activering, als daarna. De VvE-balie van de Gemeente Den Haag probeert in dat geval een neutrale positie in te nemen. Daarmee worden echter niet alle conflicten opgelost. Sinds de formalisering van de VvE’s signaleert GMW advocaten namelijk ook een toename aan conflicten binnen de VvE’s. De gang naar de rechter is in die gevallen onvermijdelijk.

Gilyan Parker