7 oktober 2012

Geregistreerd partnerschap vs huwelijk

Door Gilyan Parker

Wat veel mensen niet weten is dat een geregistreerd partnerschap in feite neerkomt op een verkapt huwelijk.

Het geregistreerd partnerschap is gelijkwaardig aan het huwelijk, echter de familierechtelijke betrekkingen worden door de huwelijkssluiting automatisch geregeld en bij een geregistreerd partnerschap niet. Dit heeft gevolgen voor onder andere de achternaam van het kind, het gezag, het omgangsrecht, de nationaliteit en het erfrecht.

Kinderen

Een kind dat in een huwelijk tussen een man en een vrouw wordt geboren, heeft beide echtgenoten als ouder. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet het geval. Dit geldt tevens bij een huwelijk tussen twee vrouwen of twee mannen (zie hiervoor de weblog “Adoptie minderjarige nog steeds via de rechter”). Erkenning of adoptie is dan de enige mogelijkheid om de familierechtelijke betrekkingen van het kind met de partner van de moeder of vader te laten ontstaan.

Alimentatie

Net als bij een huwelijk hebben geregistreerde partners de plicht om elkaar te onderhouden. Ook hebben zij het recht op alimentatie na beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Een geregistreerd partner heeft wat dat betreft dezelfde rechten en plichten als de echtgenoten in een huwelijk.

Omzetting

Indien partijen de wens hebben om alsnog in het huwelijk te treden, dan kan het geregistreerd partnerschap worden omgezet in een huwelijk. Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden gevraagd om een akte van omzetting. Hiermee wordt het geregistreerd partnerschap omgezet in een huwelijk. Het is niet mogelijk om gedurende een geregistreerd partnerschap in het huwelijk te treden. U kunt niet én geregistreerd partner én gehuwd zijn. Dit is niet mogelijk en in strijd met de Nederlandse openbare orde.

Ontbinding

Wanneer er geen kinderen zijn geboren gedurende het geregistreerd partnerschap, kan het geregistreerd partnerschap worden ontbonden bij de gemeente waar het partnerschap is geregistreerd. Wanneer er wel kinderen zijn geboren gedurende het geregistreerd partnerschap dan dient de Rechtbank het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Er dient dan ook een zogeheten ouderschapsplan aan de Rechtbank te worden overgelegd. In dit ouderschapsplan worden onder andere de zorgregeling, de informatieverschaffing en de kostendeling ten behoeve van de kinderen geregeld. Een huwelijk dient evenwel altijd door tussenkomst van de Rechtbank te worden beëindigd.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over het geregistreerd partnerschap of andere zaken op het gebied van personen- en familierecht dan kunt u vanzelfsprekend contact met mij opnemen. Deze weblog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie familie- en erfrecht. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen met Susan Meijler of onze legal assistant Bianca Kok-Beekhuizen (direct telefoonnummer 070-3114064).

Gilyan Parker