17 augustus 2016

Gevolgen van de terreurdreiging in het familierecht

Door Susan Meijler

Er heeft mij een eerste uitspraak bereikt waarbij de terreurdreiging die ons allen raakt, nu ook gevolgen heeft in het familierecht. 

Als een ouder die met de andere ouder gezamenlijk gezag heeft, met één of meerdere minderjarige kinderen op vakantie wil naar het buitenland, dan heeft hij de schriftelijke toestemming nodig van de andere ouder. Geeft die ouder dat niet dan kan de rechter vervangende toestemming verlenen aan de op vakantie gaande ouder.

Als gescheiden ouder met je kind(eren) op vakantie

De uitspraak waar mijn oog op viel betrof een vader die met zijn minderjarige dochter een week op vakantie wilde naar Spanje en van plan was te vliegen vanaf de luchthaven Düsseldorf. De moeder van het kind weigert haar toestemming te geven, niet omdat het Spanje betrof, maar omdat de vader met de dochter wilde vliegen. De vrouw stelt als standpunt dat het een feit van algemene bekendheid is dat er een reëel gevaar bestaat voor aanslagen op vliegvelden. De man verzoekt aan de voorzieningenrechter hem vervangende toestemming te verlenen om met zijn dochter naar Spanje te vliegen vanaf de luchthaven Düsseldorf.

Mag de vader weg of niet?

De rechter erkent dat het huidige tijdsbeeld de mogelijkheid kent van aanslagen in Europa en daarbuiten. Deze dreiging bestaat op dit moment wellicht meer dan ooit te voren. Toch krijgt vader de toestemming om op vakantie te gaan. De rechtbank overweegt dat de moeder weliswaar een eigen keuze heeft om niet per vliegtuig te reizen, maar dat de vader ook de vrijheid heeft een vakantie met zijn dochter in te richten zoals hij dat wenst. Daarbij wordt opgemerkt dat de overheid geen negatief reisadvies heeft afgegeven voor Spanje of Duitsland, of voor vluchten van of naar die landen. Er mag, aldus de rechter, van uitgegaan worden dat de Duitse en Spaanse overheden alle benodigde maatregelen treffen het vliegverkeer veilig te laten plaatsvinden, zeker gezien de huidige terreurdreiging. De rechtbank overweegt tenslotte ook nog dat, mocht zich een concrete dreiging of gebeurtenis voordoen op de luchthavens in aanloop naar de heen-of terugreis, de vader zijn verantwoordelijkheid neemt.

Vakantie met kinderen naar andere landen

Dit laatste lijkt mij een overbodige overweging. Wel vraag ik mij af of een verzoek voor een vakantie naar andere landen, waar de terreurdreiging nog groter is, gegeven zal worden. Dat zal afhangen van het land en alle overige feiten die in dat geval van belang zijn. Daarbij zal zoals blijkt uit deze uitspraak, zeker van belang zijn of er van overheidswege een negatief reisadvies is afgegeven.

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.