2 augustus 2011

Gezamenlijke woning na overlijden ouder: verkopen of niet?

Door Gilyan Parker

Het gebeurt regelmatig dat na het overlijden van de langstlevende ouder het (ouderlijk) huis aan de kinderen wordt nagelaten. Er ontstaat dan een situatie van mede-eigendom van de woning.

In veel gevallen zal het niet de bedoeling zijn de mede-eigendom jarenlang te laten voortduren. Er kan dan voor worden gekozen om de woning te verkopen aan een van de erfgenamen of aan een derde, zodat de eigendom weer in een hand is. Maar wat te doen als de een wel wil verkopen en de ander niet?

Niet gedwongen in onverdeeldheid

Het uitgangspunt is dat niemand kan worden gedwongen in een onverdeeldheid te blijven. Ieder van de deelgenoten kan daarom verdeling van een gemeenschappelijk goed vorderen, tenzij uit de aard van de gemeenschap of uit de wet iets anders voortvloeit.

Dat kan via een kort geding als er een spoedeisend belang is. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer er een koper is voor de woning die een marktconforme of hogere prijs biedt en niemand van de mede-eigenaren woont in de woning en/of is bereid de woning voor een reële prijs over te nemen. Een andere mogelijkheid is dat de maandelijkse lasten zodanig oplopen dat deze niet langer op te brengen zijn.

Naast het vorderen van een verdeling kan ook medewerking aan het te koop aanbieden van de woning worden gevorderd alsmede medewerking aan de levering van de woning zodat de eigendom ook daadwerkelijk overgedragen kan worden.

Wanneer er geen spoedeisend belang is kan de verdeling via een bodemprocedure worden gevorderd.

Heeft u ook te maken met een onverdeeldheid naar aanleiding van een nalatenschap en wilt u weten welke stappen u kunt ondernemen? Neem dan contact met mij op.

Gilyan Parker