20 september 2010

Goedkeuring Europees Parlement met omstreden Gallo rapport inzake aanpak internet piraterij

Door Gilyan Parker

22 september j.l. stemde het Europese Parlement in met het Gallo rapport over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de interne markt.

Indien uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport zou dat kunnen inhouden dat lidstaten (te) vergaande maatregelen kunnen nemen om (online)schendingen van intellectuele eigendomsrechten tegen te gaan.

Hoewel niemand bezwaar zal hebben tegen wetgeving tegen piraterij, zal er een balans moeten bestaan tussen enerzijds de maatregelen die de overheid of private partijen kunnen nemen en anderzijds de rechten van individuele internetgebruikers. En juist op dat laatste punt suggereert Gallo vergaande bevoegdheden voor overheden en private partijen. Zo stelt het rapport dat de huidige anti-piraterij wetgeving aangepast moet worden omdat die naar haar mening niet ver genoeg gaat voor wat betreft inbreuken via internet.

De angst voor een cyberpolitie met vergaande bevoegdheden is wellicht niet zo denkbeeldig meer. Ook het filteren van internetverkeer en het blokkeren van internettoegang zal wellicht een grote vlucht nemen. Zover is het uiteraard nog niet, maar de eerste stap is gezet. En dat is voor velen verontrustend.

Aan de andere kant geeft het rapport aan dat gewerkt moet worden aan nieuwe methoden voor het aanbieden van online content en het kweken van “customer awareness” ten aanzien van de negatieve effecten van illegaal downloaden. Het lijkt mij dat deze aanpak veruit de voorkeur geeft boven een harde aanpak van consumenten. Als daar nu eens echt mee wordt begonnen, kan een uitbreiding van de regelgeving achterwege blijven.

De Europese Commissie kan nu aan de slag met het opzetten van een strategie aan de hand van het Gallo rapport. Het laatste woord is daarover nog niet gezegd. Het rapport van Gallo vindt u hier.

Gilyan Parker