12 maart 2008

Gokken op internet, wachten op een nieuwe ronde met ongewisse kansen

Door Gilyan Parker

Het organiseren van kansspelen via internet zit in Nederland in een wettelijk vacuüm.

De bestaande wetgeving gaat uit van een niet-virtuele wereld, terwijl in de praktijk juist het gokken op internet een grote commerciële vlucht heeft genomen. Tot 3,8% van de internetpopulatie goct via internet. De regering wil het eventueel toestaan van kansspelaanbod via internet en de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden regelen, maar laat de initiatieven daartoe vlak voor de eindstreep bij de Eerste Kamer op de plank liggen, ook omdat zij alternatieve wegen heeft gevonden om het spelers “lastig” te maken. Via een even gemakkelijke als slimme manier: gewoon de banken en creditmaatschappijen verplichten niet meer mee te werken aan betalingen. Blijft voor de regering nog wel over een Europese kwestie. Brussel wil immers meer aanbod op de markt en een vrij verkeer.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de deelname aan kansspelen via internet in Nederland is gestegen tot de al genoemde 3,8% van de internetpopulatie en nog steeds lijkt toe te nemen. Vaak gaat het daarbij om illegaal aanbod uit het buitenland, waardoor spelers niet verzekerd zijn van veilig betalingsverkeer, uitkering van prijzen of premies en andere vormen van consumentenbescherming. Tegen die achtergrond wil de regering het internetgokken streng reguleren.

Met het wetsvoorstel Kansspelen via internet (30 362) zal een proef plaatsvinden met het legaal organiseren van kansspelen via internet met een beperkt aanbod van kansspelen via internet door één aanbieder. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen van het kansspelbeleid: het tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat Holland Casino kansspelen via internet gaat aanbieden.

In het wetsvoorstel Wijziging Wet op de kansspelbelasting inzake de kansspelen via internet (30 583) zijn de door de regering gewenste wijzigingen van de Wet op de kansspelbelasting (WOK) opgenomen. Het betreft een wijziging van de heffingssystematiek voor de organisatoren van (illegale) binnenlandse internetspelen en voor prijswinnaars van buitenlandse internetspelen. Door de snelle opeenvolging van spelen en het (her)inzetten van prijzen, zijn de internetspelen volgens de regering te vergelijken met de reguliere tafelspelen die in casino’s worden aangeboden. Voor die tafelspelen in casino’s is een apart heffingssysteem in de wet opgenomen. Met deze wetswijziging wordt een vergelijkbaar heffingssysteem geïntroduceerd voor kansspelen die via internet worden aangeboden. De tarieven worden vooralsnog vastgesteld op 40,85%.

Maar zover is het nog niet, het wetgevingsproces staat als gezegd stil. Dat zou kunnen worden teruggevoerd op het gegeven dat de Europese Commissie de discussie met de regering is aangegaan over meer ruimte voor vrije vestiging en goede marktwerking. Paradoxaal genoeg komt juist van diezelfde Europese Commissie ook de daadkracht tot versteviging van consumentenbescherming. Bescherming waaraan de regering nu ook een nieuwe wending heeft gegeven in lijn met het voorbeeld van de Amerikaanse Unlawful Internet Gambling Enforcement Act van 2006. Daarmee is in de VS een trend is gezet in het hinderen van online (kans)spelaanbieders. Omdat creditcardbedrijven en banken zonder veel morren meewerken, is het relatieve succes in Amerika een voorbeeld voor Europese landen, waaronder inmiddels ook Nederland. Het is de verwachting dat creditcardbedrijven en online betalingssystemen als iDeal en andere financi?le instellingen die online gaming faciliteren met het ministerie van Justitie zullen meewerken. Het ministerie heeft hen een klein jaar geleden al schriftelijk meegedeeld dat als de bedrijfstak niet zelf ingrijpt, zij dit zal doen. Het ministerie stelt dat de financiële instellingen door transacties mogelijk te maken kansspelen faciliteren en daardoor in strijd handelen met artikel 1 sub b WOK. Het is de vraag of die conclusie wel juist is en voor de gevraagde meewerking niet ook een (meer) expliciete wettelijke grondslag nodig is. Iets wat overigens vrij eenvoudig te realiseren zal zijn, al is het met een procedurele vertraging van ??n of twee jaar.

Het gevolg van de vertragingen en onduidelijkheden is dat Ondernemers in de ‘gambling & gaming industrie’ soms voor onzekere keuzes staan. Hoe om te gaan met investeringen? Juist nu de ruimte pakken en een voorschot nemen op te verwachte ontwikkelingen of de ondernemingszin temmen.

Gilyan Parker