17 september 2015

Gratis lidmaatschap onrechtmatig omgezet naar betaald lidmaatschap

Door Gilyan Parker

De rechtbank Amsterdam boog zich recent over een geschil tussen een sportschool en een consument. De sportschool had via Socialdeal.nl een voucher voor drie of zes maanden onbeperkt sporten aangeboden, waar de consument dankbaar gebruik van had gemaakt.

Het abonnement werd echter na afloop door de sportschool automatisch omgezet in een lidmaatschap van € 9,95 per week, hetgeen niet in de voorwaarden op de voucher maar op het door de consument ingevulde inschrijfformulier van de sportschool stond vermeld. De sportschool eiste betaling van de consument, nu er volgens haar sprake zou zijn van een overeenkomst van onbepaalde tijd.

Wel of geen lidmaatschap

De sportschool is van oordeel dat zij sportfaciliteiten ter beschikking heeft gesteld en de consument daarvoor dient te betalen. Indien de consument geen automatische omzetting wenste, had hij dit op het inschrijfformulier moeten vermelden. De consument verweert zich met het feit dat zowel op Socialdeal.nl als in de aanbieding van de sportschool niets over automatische omzetting staat vermeld. Hij wenste enkel van de aanbieding gebruik te maken en wilde niet dat het abonnement na afloop zou worden omgezet in een lidmaatschap.

Oneerlijke handelspraktijk

De rechtbank overweegt dat in artikel 6:193b BW is bepaald dat een handelaar onrechtmatig jegens een consument handelt indien hij een handelspraktijk verricht die oneerlijk is. Door in het aanbod niet te vermelden dat het abonnement zou worden omgezet in een onbeperkt lidmaatschap, heeft de sportschool de consument op dat moment essentiële informatie onthouden en zo het vermogen van de gemiddelde consument om te besluiten wel of niet van de aanbieding gebruik te maken aanzienlijk beperkt. Daarnaast heeft de sportschool de consument niet de mogelijkheid gegeven om bij inwisseling van de voucher direct op te zeggen op dezelfde wijze als de overeenkomst is aangegaan. De rechtbank concludeert dan ook dat de handelswijze op grond van artikel 193b BW en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie onrechtmatig is. De consument is geen abonnementsgelden aan de sportschool verschuldigd.

Lees altijd de kleine lettertjes!

In deze zaak loopt het voor de consument goed af, maar blijf goed de kleine lettertjes lezen bij aanbiedingen op sites als Groupon en Socialdeal.nl. Lees ook goed het contract van de betreffende aanbieder door, omdat er – zo volgt ook uit deze zaak – nog weleens verschil bestaat tussen de voorwaarden op de aanbiedingsvoucher en het uiteindelijke aanmeldingsformulier / contract wat u ondertekent.

Gilyan Parker