20 januari 2011

Haken en ogen aan gratis online echtscheidings- en ouderschapsplan

Door Gilyan Parker

Het is bij een echtscheiding voor beide partijen en in het belang van eventuele kinderen, essentieel om op de hoogte te zijn van de eigen rechten en plichten. Dat geeft rust en duidelijkheid.

De gratis online echtscheidings- en ouderschapsplan website (www.echtscheidingsplan.nl), waar aanstaande ex-partners via internet net zolang met elkaar ‘communiceren’ totdat ze het eens zijn over de diverse aspecten van een echtscheiding, schiet m.i. zijn doel voorbij. Hoewel het natuurlijk prima is om samen afspraken te maken, is het belangrijk deze wel binnen de geldende juridische kaders te maken. Dat geeft vertrouwen, scheelt tijd en uiteindelijk ook geld. Een advocaat is altijd nodig:

1. Voor de indiening van het (gemeenschappelijk) verzoek

In de folder van de Raad voor Rechtsbijstand wordt de indruk gewekt dat u met een ingevuld echtscheidings- en ouderschapsplan zo naar de rechter kunt. Dat is niet het geval. Voor de indiening van het (gemeenschappelijk) verzoekschrift tot echtscheiding heeft u altijd een advocaat nodig. De advocaat geeft het juridisch kader aan en wijst op eventuele risico’s. Zo kan het verzwijgen van vermogensbestanddelen bijvoorbeeld grote gevolgen hebben.

2. Om door partijen zelf gemaakt afspraken te controleren

Een advocaat draagt volledige verantwoordelijkheid voor de behandeling van een zaak en kan zich niet aan deze verantwoordelijkheid onttrekken met een beroep op de van zijn cliënt verkregen opdracht. Dit betekent dat wanneer partijen zelf al een plan hebben uitgedacht de advocaat tenminste dient te controleren of de tussen partijen gemaakte afspraken juridisch gezien juist zijn en of de afspraken inderdaad weerspiegelen wat partijen hebben beoogd. Dat is niet alleen belangrijk voor de korte maar met name voor de lange termijn. Niet zelden worden wij in onze praktijk geconfronteerd met echtscheidingsconvenanten die zijn opgesteld door zogenaamde echtscheidingsmakelaars. Partijen hebben dan afspraken gemaakt zonder voorgelicht te zijn over hun juridische rechten en plichten. Dan moet er dus opnieuw onderhandeld worden en soms moet men opnieuw naar de rechter. Een hoop kosten en ergernis derhalve.

3. Om de emoties uit de afspraken te houden

Niet alleen de formele vereisten werpen een drempel op voor het maken van een online echtscheidings- en ouderschapsplan. Scheiden brengt over het algemeen een berg emoties met zich mee. Zelfs als je het er samen over eens bent dat uit elkaar gaan de beste oplossing is. Communicatie via internet kan veilig lijken omdat het de emoties ten dele omzeilt. Maar het brengt tevens risico’s met zich mee. Er moet rekening gehouden worden met hoe binnen de relatie werd gecommuniceerd. Degene die verbaal het sterkst is of normaal gesproken in de relatie aan het langste eind trok, zal vaak ook in de online communicatie als ‘winnaar’ uit de bus komen. Een partij stemt in alles toe om een schuldgevoel ‘af te kopen’. Of een partij koestert wraakgevoelens en is niet meer redelijk. Als dergelijke zaken verborgen blijven dan is het zeer wel mogelijk dat er onevenwichtige afspraken worden gemaakt tussen partijen. Met een advocaat kan dit voorkomen worden. De website geeft een algemene indruk van wat er allemaal komt kijken bij een echtscheiding, maar het ontbreekt, begrijpelijkerwijs,  aan informatie die toegesneden is op het specifieke geval. Dit heeft tot gevolg dat een heleboel werkbare tussenoplossingen die nu juist het verschil kunnen maken, niet aan bod komen.

Gilyan Parker