22 mei 2008

Handelsregisterwet 2007

Door Gilyan Parker

Eind vorig jaar heeft het parlement de Handelsregisterwet 2007 aangenomen.

De verwachte inwerkingtreding is 1 juli 2008. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet.

Ten eerste zal een grote groep ondernemers die tot voor kort niet verplicht was om zich in te schrijven in het handelsregister, daartoe onder de nieuwe wet wel gehouden zijn. Het gaat daarbij om de vrije beroepsuitoefenaren die een onderneming drijven, zoals advocaten, architecten, notarissen en artsen. Daarnaast dienen ook verenigingen van eigenaren zich in te schrijven. Verder zullen bedrijven in landbouw en visserij zich moeten inschrijven en zal inschrijving ook gelden voor kerkgenootschappen en andere publiekrechtelijke rechtspersonen als gemeenten en ZBO’s. Er geldt een overgangsperiode van 18 maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet.

Verder brengt de nieuwe wet de verplichting om op alle schriftelijke uitingen, inclusief de e-mail, het handelsregisternummer van de onderneming te vermelden. Deze verplichting geldt voor ondernemingen en rechtspersonen, tenzij de rechtspersoon geen onderneming voert. Het nummer dient vermeld te worden op alle uitgaande brieven, orders, facturen, offertes en andere schriftelijke uitingen. Ook dient het vermeld te worden op de website en op zakelijke e-mails. Deze verplichting geldt daarmee ook voor stichtingen en verenigingen (dat zijn tenslotte ook rechtspersonen), doch alleen als zij een onderneming voeren. Verenigingen van eigenaren behoeven geen handelsregisternummer op hun briefpapier te vermelden, nu zij geen onderneming voeren. Voor de B.V. en de N.V. geldt als extra verplichting dat de volledige naam en statutaire zetel op de website moet worden aangegeven.

De Handelsregisterwet 2007 brengt ook enige vereenvoudiging. Voor inschrijving en wijziging van handelsregistergegevens kan de ondernemer op basis van de nieuwe wet bij iedere Kamer van Koophandel terecht. Onder de huidige wet kan dat alleen bij de Kamer van Koophandel in de regio waar de onderneming haar statutaire zetel heeft.

Een overtreding van enige verplichting uit de Handelsregisterwet wordt nu en in de toekomst aangemerkt als een economisch delict. Daarop staat een boete of een gevangenisstraf.

De Kamer van Koophandel gaat alle nieuw te registeren partijen zelf aanschrijven.

Gilyan Parker