7 juni 2011

Hennepkwekerij zonder plantjes en er toch uit!

Door Gilyan Parker

Het exploiteren van een hennepkwekerij in de woning is een grond voor de beëindiging van de huurovereenkomst én de ontruiming.

Bij vijf plantjes of meer wordt in de regel aangenomen dat sprake is van bedrijfsmatig gebruik, zodat er in strijd met de woonbestemming is gehandeld. Daarnaast is het veelal zo dat er sprake is van illegale stroomafname en het omleggen van de meters waardoor er een brandgevaarlijke situatie in de woning ontstaat. Dit alles levert een ernstige tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst op zodat in procedures de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde in 99% van de gevallen wordt toegewezen.

Casus

De Hoge Raad heeft op 29 april 2011 een oordeel gegeven over een nog niet in gebruik genomen hennepkwekerij. De casus was de volgende. In de woning van de huurder wordt door de politie een in een ver gevorderd stadium van aanleg verkerende hennepkwekerij aangetroffen. De benodigde apparatuur waaronder 19 assimilatielampen, 19 transformatoren, 150 plantenbakken, twee koolstoffilters, een afzuiger, tuinaarde en plastic geïsoleerde wanden zijn aanwezig. De hennepplantjes niet! In de achtertuin staan echter wel twee vuilniszakken met hennepafval.

Verhuurder vraagt de huurder om de woning vrijwillig te verlaten, maar dat wil de huurder niet. De huurder stelt zich op het standpunt dat er geen sprake was van een hennepkwekerij en al helemaal niet van een bedrijfsmatige hennepkwekerij, nu er geen lampen waren geïnstalleerd, geen transformatoren waren aangesloten, geen hennepplantjes aanwezig waren en niet geknoeid was met de stroomvoorziening, zodat ook geen sprake van overlast of risico voor veiligheid van de omwonenden. Het gaat volgens de huurder dan ook niet om een een ernstige tekortkoming die de ontbinding en ontruiming rechtvaardigt.

Oordeel rechter

Zowel de kantonrechter als het Gerechtshof Arnhem in hoger beroep (LJN: BQ3043) oordelen dat er wél sprake is van een ernstige tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst die de ontbinding en ontruiming rechtvaardigt. Volgens het Hof is duidelijk dat de huurder een hennepkwekerij wilde inrichten nu alle materialen voor het professioneel telen van hennep aanwezig waren en de kwekerij klaar was voor gebruik. Duidelijk was dat huurder daadwerkelijk voornemens was bedrijfsmatig hennep te kweken, nu voor vijf hennepplantjes voor eigen gebruik niet dergelijke kweekapparatuur nodig is.
Daarom heeft huurder in strijd gehandeld met zijn verplichting om de woning overeenkomstig de daaraan gegeven woonbestemming te gebruiken én zijn verplichting om zich als goed huurder te gedragen. Ten tijde van de politie inval was de kwekerij nog niet in werking, maar de exploitatie van die kwekerij is slechts voorkomen door de inval. Huurder heeft dus de mogelijkheid geschapen dat verhuurder of derden van de hennepkwekerij nadeel zouden kunnen ondervinden. Er is dan ook sprake van een voldoende ernstige tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst die ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het gehuurde rechtvaardigt. De Hoge Raad heeft zich in dit oordeel kunnen vinden.

Conclusie

Een hennepkwekerij zonder planten kan daarom voldoende grond zijn voor het einde van de huur. Eerder werd hierover nog niet op deze manier geoordeeld.

Gilyan Parker