20 oktober 2015

Het kan maar beter duidelijk zijn

Door Gilyan Parker

Onlangs werd een gerechtshof ’s-Hertogenbosch geconfronteerd met een verweerschrift van 711 pagina’s, met 24 bijlagen. Tezamen bevatte dit verweer enkele duizenden pagina’s. Is dit niet in strijd met de goede procesorde?

Het Gerechtshof geeft aan dat het voor iedereen duidelijk moet zijn wat de geschilpunten zijn. Ook moet duidelijk zijn waarop de stellingen zich baseren. Het Gerechtshof oordeelde hier dat een verweerschrift van deze omvang in voldoende mate inzichtelijk, duidelijk, helder en eenduidig moet zijn. Het verweerschrift was ingediend door een advocaat en van een advocaat valt te verwachten dat hij – als hij zo’n omvangrijk verweerschrift maakt en indient – dit op deze wijze doet. Het Gerechtshof geeft tevens aan dat de wederpartij moet kunnen begrijpen waartegen er verweer wordt gevoerd en waartegen hij zich moet verweren. Hier oordeelde het Gerechtshof dat dit verweerschrift niet aan deze eisen voldoet. De consequentie is dat het Gerechtshof het verweerschrift niet in behandeling neemt. Het verweer en de gronden zouden niet inzichtelijk zijn gemaakt. Gelukkig stelt het Gerechtshof deze partij nog in de gelegenheid om binnen 6 weken een duidelijk, helder en voor iedereen te begrijpen stuk in de dienen.

Gilyan Parker