18 december 2013

Het werk van een curator

Door Gilyan Parker

Het faillissement van Hotel Wassenaar biedt een mooi voorbeeld van het werk dat een curator verricht, en van de vaak complexe problemen waar hij daarbij tegenaan kan lopen.

GMW Advocaat Christiaan Mensink treedt – evenals zijn collega’s – vaak op als curator in faillissementen. Soms krijgen deze gebeurtenissen aandacht in de media, met name als het om bekende of gerenommeerde bedrijven gaat. Zowel AD-Haagsche Courant als de Leidsche Courant besteedden aandacht aan het faillissement van Hotel Wassenaar.

Als curator probeert Christiaan Mensink altijd voor alle partijen het beste er uit te halen. In het geval van Hotel Wassenaar heeft hij voorafgaand aan het faillissement, als bewindvoerder in de door de rechtbank verleende surséance van betaling, hard gewerkt met de schuldeisers, om faillissement te voorkomen en zo de onderneming en werkgelegenheid te redden. Helaas stemde de Belastingdienst niet in met een meer dan redelijk voorstel. Nu het faillissement toch is uitgesproken, probeert Christiaan Mensink een doorstart van de onderneming voor elkaar te boksen. In elk geval houdt Mensink het hotel voorlopig open, wat de kans op een succesvolle doorstart groter maakt.

Gilyan Parker