1 april 2020

Hoe om te gaan met de omgangsregeling tijdens de coronacrisis?

Door Dylan Bertsch

Het coronavirus beheerst ons leven en heeft veel gevolgen.

Ik krijg momenteel regelmatig vragen van ouders hoe zij moeten omgaan met de omgangsregeling (ofwel zorgregeling). Hieronder vindt u een aantal vragen en de antwoorden daarop.

Mag ik de omgangsregeling nu opschorten?

Het antwoord daarop is nee. De maatregelen van het kabinet, inclusief de aangescherpte maatregelen van 23 maart jl., geven u niet het recht om de omgangsregeling op te schorten. Uw kind heeft het recht op contact en omgang met de andere ouder, net zoals de andere ouder het recht heeft op contact en omgang met uw kind. De omgangsregeling moet dan ook worden nagekomen.

Mag ik de omgangsregeling opschorten als iemand uit mijn huishouden koorts heeft?

Eén van de maatregelen van het kabinet houdt in dat wanneer u kucht, hoest en/of verkouden bent én er koorts bij komt, iedereen in het huishouden thuis moet blijven. Dat betekent dat de omgang tijdelijk niet kan plaatsvinden. Dit kunt u echter niet zonder overleg met de andere ouder beslissen. Communicatie tussen ouders is key en dat geldt zeker in de tijd waarin wij nu leven. Communiceer hier dus over met elkaar.

Is het mogelijk om de omgangsregeling tijdelijk te wijzigen?

In onderling overleg is dat zeker mogelijk. Wellicht dat ouder A een vitaal beroep heeft en daardoor niet thuis kan werken, terwijl ouder B wel de mogelijkheid heeft om thuis te werken. U kunt dan bijvoorbeeld met elkaar afspreken dat uw kind gedurende de coronacrisis tijdelijk vaker bij ouder B kan verblijven. Zoals gezegd kan dit alleen na onderling overleg met de andere ouder en kunt u dit dus niet eenzijdig bepalen.

Wat moet ik doen bij een totale lockdown?

Daar kan ik u voor nu helaas nog geen antwoord op geven. Het is mogelijk dat uw kind dient te blijven bij de ouder waar uw kind op dat moment is. Een andere optie is dat uw kind gedurende een eventuele totale lockdown bij de ouder moet zijn waar uw kind zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft. Het is echter ook goed mogelijk dat een uitzondering wordt gemaakt en dat omgangsregelingen evenzeer tijdens een lockdown moeten worden nagekomen.

Advies & contact

Zoals hiervoor al aangegeven is de communicatie tussen ouders belangrijk. Ik doe daarom een beroep op u als ouders om in het belang van uw kind tot goede afspraken te komen in deze tijd. Mocht u andere vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.