20 april 2017

Hoe wordt alimentatie berekend voor internationals? (deel I)

Door Dylan Bertsch

In Nederland werken en wonen veel internationals.

Zeker in Den Haag en omgeving waar heel wat internationale organisaties en ondernemingen zijn gevestigd zoals EPO, Estec, OPCW, NATO, ICC, de tribunalen, maar ook Shell, Siemens etc.. Ook in de regio Amsterdam houden veel grote internationaal opererende bedrijven (hoofd) vestiging(en) zoals Bain & Company, Philips en KLM. Delft met de Technische Universiteit huisvest eveneens veel internationals. Voor de meeste expats geldt in de regel een heel ander beloningssysteem dan voor Nederlandse werknemers in loondienst. Zij zijn bovendien meestal niet onderhevig aan de Nederlandse belastingheffing, dan wel zijn bijzondere regels (bv. de 30%-regeling) op hen van toepassing. Dat heeft zo zijn impact op het berekenen van alimentatie. De standaard rekenregels en software programma’s zijn niet onverkort van toepassing.  

Hoe worden de kosten van expat-kinderen vastgesteld?

De basis voor het vaststellen van kinderalimentatie vormen de kosten van de kinderen. De meeste expats genieten een hoger salaris dan € 6.000 netto per maand. Aangezien met dit bedrag het plafond van de Nibud-tabellen is bereikt – aan de hand waarvan normaal gesproken de kosten van kinderen worden vastgesteld – rijst de vraag hoe dan de kosten van expat-kinderen begroot moeten worden. In ieder geval kan niet worden volstaan met een verwijzing naar deze Nibud-tabellen aldus de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland. De alimentatiegerechtigde ouder zal een overzicht moeten maken van de kosten van de kinderen gebaseerd op de welstand van het huwelijk voor zover deze ouder van mening is dat deze kosten uitstijgen boven het bedrag dat uit de Nibud-tabellen volgt. Dit overzicht vormt dan het uitgangspunt van de berekening en niet het tabelbedrag.

Wordt rekening gehouden met specifieke kosten gerelateerd aan het expat-bestaan?

Met hoge inkomens gaan vaak (hoge) oppaskosten gepaard, zoals een au-pair en een nanny. Worden deze kosten geacht onderdeel uit te maken van het bedrag zoals dat volgt uit de Nibud-tabellen? Dat is niet helemaal duidelijk. Uit de rechtspraak volgt dat dit afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van het geval zoals de leeftijd van het kind, de hoogte van de oppaskosten en de hoogte van de inkomens van de ouders.

Expat-kinderen hebben vaak familie in het buitenland. Regelmatig zal het zo zijn dat dit familiebezoek de vakantie vervangt, maar desondanks reizen deze kinderen meer dan gemiddeld. Over het algemeen wordt daar wel rekening mee gehouden. De mate waarin verschilt per zaak.

Indien één van de ouders en/of een werkgever reeds volledig de kosten van de internationale school voldoet, rijst de vraag of dit geen correctie van het tabelbedrag rechtvaardigt. In dit bedrag is namelijk een component voor schoolkosten verdisconteerd. Tot op heden lijkt de rechtspraak daar nog niet aan te willen.

Bij het vaststellen van de kosten van expat-kinderen dienen de kosten van een kind zoals dat volgt uit de Nibud-tabellen slechts als uitgangspunt. Daarboven op kunnen nog extra kosten komen, afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de ouders en de specifieke bijzondere kosten die er mogelijk nog zijn. Vragen? Neem gerust contact met mij op.

 

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.