5 mei 2022

Heb ik hulp nodig bij de echtscheiding?

Door Lise-Milou Lagerwerf

Indien u of uw partner de beslissing heeft genomen te willen scheiden, komt er veel op u af. In deze blog bespreek ik op welke manieren u kunt scheiden en welke hulp u bij de echtscheiding nodig heeft.

Algemene informatie

Indien u wilt scheiden, heeft u altijd een advocaat nodig die namens u het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indient. Om te kunnen scheiden moet sprake zijn van een ‘duurzame ontwrichting van het huwelijk’. In de praktijk betekent dit dat als één van u wilt scheiden, de rechtbank de echtscheiding altijd zal uitspreken, ook als de andere partner niet wenst te scheiden. Er zijn geen verdere vereisten. Er is bijvoorbeeld geen wachtperiode voordat u kunt scheiden. Het is altijd de rechtbank die de echtscheiding uitspreekt.

Wat valt er allemaal onder een echtscheiding?

Indien u of uw partner wenst te scheiden, zal niet enkel de echtscheiding zelf worden behandeld. Gedurende een echtscheidingsprocedure moet u ook afspraken maken over de kinderen: bij wie gaan de kinderen wonen, hoe vaak zien zij de andere ouder en hoe hoog wordt de kinderalimentatie. Verder dient u afspraken te maken over de mogelijkheid van partneralimentatie, de verdeling van het vermogen/de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en de verdeling van de pensioenen.

De routes naar een echtscheiding

In het kort zijn er drie ‘’routes’’ om tot een echtscheiding te komen.

De gezamenlijke echtscheiding

De eerste route is een gezamenlijke echtscheiding. Dit betekent dat u en uw partner een gezamenlijke advocaat/mediator zoeken. Deze advocaat/mediator helpt u samen tot afspraken te komen. De afspraken over de kinderen legt u neer in een ouderschapsplan. De afspraken over de financiële gevolgen van de echtscheiding worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Deze documenten worden vervolgens samen met een gezamenlijk verzoekschrift tot echtscheiding door de echtscheidingsadvocaat naar de rechtbank gestuurd. Bij deze route vindt de echtscheidingsprocedure schriftelijk plaats. Er is geen zitting bij de rechtbank. De rechtbank zal relatief snel nadat de documenten zijn ingediend de echtscheiding uitspreken.

Beide partijen hebben een eigen advocaat: afspraken maken

Indien de eerste route niet tot een positief resultaat leidt of indien u en uw echtgenoot deze route niet wensen te volgen, is de tweede route dat u beiden een eigen advocaat zoekt. Ook bij deze route is het doel dat via de advocaten afspraken over de verschillende onderwerpen van de echtscheiding worden gemaakt en dat deze afspraken in een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant worden vastgelegd. Om tot afspraken te komen, kunnen schriftelijke voorstellen worden gedaan en/of kan een viergesprek worden gepland. Een viergesprek is een bespreking tussen beide advocaten, u en uw partner met als doel afspraken maken.

Als het lukt om de afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant, is wederom de echtscheidingsprocedure schriftelijk (dus geen zitting bij de rechtbank) en zal de rechtbank de echtscheiding relatief snel uitspreken.

Beide partijen hebben een eigen advocaat: naar de rechtbank

Indien het niet mogelijk is om in onderling overleg afspraken te maken of indien niet over alle onderwerpen van de echtscheiding overeenstemming is bereikt, is de derde route dat de rechtbank om een beslissing wordt gevraagd. Bij deze route hebben u en uw partner allebei een eigen advocaat. U krijgt hierbij allebei de mogelijkheid om verzoeken en standpunten aan de rechtbank kenbaar te maken. Nadat een zitting bij de rechtbank heeft plaatsgevonden, zal de rechtbank een beslissing nemen. Deze beslissing ontvangt u vervolgens schriftelijk.

Tot slot

Heeft u hulp nodig bij de echtscheiding? Ja. Indien u en/of uw partner willen scheiden, is hulp van een advocaat nodig. Laat u zich dus goed informeren door een advocaat. Heeft u een vraag? Neem gerust contact met mij op.

Lise-Milou Lagerwerf

Lise-Milou Lagerwerf

Advocaat

Lise-Milou is gespecialiseerd in het familierecht. Haar focus ligt op (internationale) echtscheidingen.