24 mei 2012

Huurprijsverhoging vergeten?

Door Gilyan Parker

Het overkwam een verhuurder in Capelle aan den IJssel maar liefst 17 jaar lang.

Volgens de huurovereenkomst zou de huurprijs jaarlijks per 1 juli automatisch worden verhoogd met het wettelijke percentage. De verhuurder is de huurprijsverhogingen echter gladweg vergeten en heeft pas 17 jaar later aanspraak gemaakt op betaling van de achterstallige indexeringsbedragen. De verhuurder heeft hierbij rekening gehouden met een verjaringstermijn van vijf jaar. Daarnaast heeft de verhuurder aan de huurders (X en Y) medegedeeld wat de nieuwe geïndexeerde huurprijs is. Nu betaling van de huurders is uitgebleven, is de verhuurder een procedure gestart en heeft hij betaling van de huurachterstand gevorderd.

Is de vordering van de verhuurder terecht?

De huurders menen vanzelfsprekend van niet. De huurders stellen dat zij ervan uit mochten gaan dat zij bevrijdend hebben betaald. Zij hebben daarbij aangedragen dat de huurprijs sinds 1993 niet is verhoogd, terwijl er wel concrete facturen zijn verzonden. Pas na 17 jaar heeft de verhuurder medegedeeld dat de huurverhoging moet worden betaald. Door na zo’n lange periode de huurprijs zoveel te verhogen én achterstallige verhogingen te innen, handelt de verhuurder volgens de huurders in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Daar komt bij dat huurder X, die thans alleen nog in de woning woont, door de indexeringen de huur niet meer zou kunnen betalen van zijn bijstandsuitkering en ook geen aanspraak meer zou kunnen maken op huurtoeslag.

Uitspraak Kantonrechter

De Kantonrechter te ’s-Hertogenbosch (LJN: BW5006) sluit zich bij de huurders aan. Onder de door de huurders aangedragen omstandigheden acht zij indexering met terugwerkende kracht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De Kantonrechter oordeelt dat de verhuurder de huurprijs pas mag verhogen vanaf de datum van mededeling van de vergissing aan de huurders. Daarenboven moet de verhuurder bij het berekenen van de nieuwe huurprijs eveneens van die datum uitgaan. Indexeren met terugwerkende kracht vanaf aanvang van de huurovereenkomst is niet toegestaan.

Gilyan Parker