14 augustus 2011

Huwelijk en faillissement: alles delen, ook bij koude uitsluiting

Door Gilyan Parker

Door het faillissement van één van de echtgenoten in een huwelijk, gaat feitelijk de gehele gemeenschap tussen de echtgenoten failliet.

Alle goederen van de echtgenoten vallen in het faillissement.

Om dit risico te vermijden wordt er in het geval een van de echtgenoten een eigen bedrijf heeft vaak gekozen voor huwelijkse voorwaarden en koude uitsluiting van enige gemeenschap. De vermogens van beide echtgenoten blijven gescheiden. De eventuele schuldenaren van de echtgenoot met het bedrijf kunnen zich niet verhalen op het vermogen van de andere echtgenoot. In de praktijk worden om die reden waardevolle zaken, zoals de woning, vaak op naam van de echtgenoot zonder bedrijf gezet, ook al heeft de andere echtgenoot de woning feitelijk betaald.

In het geval dat de partner met de onderneming failliet gaat, gaat ook die veiligheid echter verloren.

In de faillissementswet is een artikel opgenomen (artikel 61), waarin is bepaald dat de niet-failliete echtgenoot alle goederen mag terug nemen die hem in privé toebehoren en die niet in de gemeenschap vallen. Ondanks dat er in het artikel wordt gesproken over de gemeenschap – en deze bij huwelijkse voorwaarden juist is uitgesloten – geldt dit artikel volgens vaste rechtspraak ook in het geval van koude uitsluiting. Daartoe dient dan wel te worden bewezen dat de goederen daadwerkelijk door deze echtgenoot in eigendom zijn verkregen en dat deze goederen geheel met eigen middelen zijn gefinancierd. Echter, wanneer de gefailleerde echtgenoot de woning heeft gefinancierd, en deze voor de vorm op naam van de andere echtgenoot is gezet, valt de woning dus ondanks de koude uitsluiting toch in het faillissement en zal de curator de woning verkopen ten behoeve van de crediteuren.

Heeft u een eigen bedrijf, heeft u deze constructie toegepast en baart deze weblog u zorgen? Neem dan contact met mij op.

Gilyan Parker