12 januari 2012

Identiteitsfraude op Twitter

Door Gilyan Parker

Identiteitsfraude op internet was afgelopen week een ‘hot topic’ in de media.

Strafrechtadvocate Benedicte Ficq (onlangs zelf slachtoffer) presenteerde in het NRC Handelsblad – en later op de avond bij DWDD aan tafel – een wetsvoorstel dat identiteitsfraude op internet strafbaar stelt. Steeds vaker worden bekende Nederlanders – voornamelijk politici als Mark Rutte en Femke Halsema – het slachtoffer van zogenaamde ‘nep-accounts’. Op een nepaccount neemt een anonieme internetgebruiker de identiteit van zo’n bekende Nederlander aan. Aan de hand van het nepaccount kan de fraudeur de bekende Nederlander in kwestie gemakkelijk in diskrediet brengen, bijvoorbeeld door aanstotelijke berichten te plaatsen. Nu een groot deel van Nederland actief gebruik maakt van social media als Facebook en Twitter, is het niet uitgesloten dat u zelf slachtoffer wordt van identiteitsfraude. Wat kunt u hier tegen doen? Stap 1 Stap 1 is het melden van het onrechtmatig gebruik van uw identiteit bij Twitter. Dit kan via een e-mail of een webformulier op de Twitter-site. De ervaring leert dat Twitter het nepaccount – al dan niet uit voorzorg – spoedig zal blokkeren.

Stap 2

Vervolgens zou u Twitter kunnen verzoeken u de identiteitsgegevens van de fraudeur te verstrekken. Hiertoe is Twitter verplicht op grond van het arrest Lycos/Pessers. In dat arrest besliste de Hoge Raad dat internetprovider Lycos de privé-gegevens van een klant moest onthullen die op internet – anoniem – een postzegelhandelaar had beschuldigd. Het belang van de postzegelhandelaar behoorde zwaarder te wegen dan het belang van vrije meningsuiting van de anonieme klant en de bescherming van zijn persoonsgegevens (art. 8 onder f Wpb). Met dit arrest heeft de Hoge Raad de vrijheid van een internetgebruiker om anoniem zijn mening te uiten vergaand opgeheven.

Stap 3

Als u de identiteitsgegevens van de fraudeur heeft achterhaald, kunt u hem of haar – indien noodzakelijk middels een gerechtelijke procedure – aansprakelijk stellen voor eventueel door u geleden schade. U kunt hierbij denken aan imago en/of reputatieschade als gevolg van het onrechtmatig handelen.

Conclusie

Met dit stappenplan kunt u gemakkelijk identiteitsfraude op internet tegengaan. Het stappenplan is – vanzelfsprekend – ook van toepassing op andere social media als Facebook en Hyves. De vraag is dan ook of strafbaarstelling van identiteitsfraude op internet – zoals Ficq propageert – noodzakelijk is. Sinds bovengenoemd arrest worden uw rechten op internet voldoende beschermd. Van strafbaarstelling zou hoogstens een preventieve werking uit kunnen gaan. Voor vragen of hulp in het Internetrecht kunt u contact met mij opnemen.

Gilyan Parker