29 januari 2012

“Ik wil niet betalen, dus ontbind ik de vennootschap!”

Door Gilyan Parker

Veel ondernemers worden hiermee geconfronteerd en schrikken daar van.

Verdwijnt dan ineens de onderneming en kan ik mijn vordering dan niet meer innen? Nee, zo gemakkelijk gaat dat niet.

Een onderneming houdt pas op te bestaan op het moment dat zij geliquideerd is, niet door een simpele uitschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Om een onderneming te liquideren moet een vereffenaar worden benoemd. De vereffenaar informeert alle crediteuren, zorgt voor een overzicht van de baten en zal deze innen. Uiteindelijk ontstaat er een compleet overzicht van de schulden en baten en zal de vereffenaar proberen om iedereen uit te betalen, een regeling te treffen danwel het faillissement aanvragen. Dat laatste uiteraard alleen in het het geval er geen baten zijn of geen regeling kan worden getroffen. Nadat de onderneming is vereffend, houdt deze echt op te bestaan.

Als een onderneming is ontbonden, maar nog niet vereffend, kan men de onderneming nog gewoon in rechte betrekken en de vordering op de onderneming verhalen. Is de onderneming wel vereffend, dan is het ook nog mogelijk om de vordering te verhalen. Men vraagt dan de rechter om de vereffening te heropenen. De rechter kan dan een vereffenaar benoemen. De vereffenaar kan de vordering erkennen, baten opsporen en eventuele uitkering van het overschot terugvorderen. Vervolgens kan de vereffenaar overgaan tot uitkering. Dit brengt wel de nodige kosten met zich mee omdat de vereffenaar ook betaald moet worden. Dat gebeurt uit de opbrengsten van de ontbonden vennootschap.

Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met mij opnemen.

Gilyan Parker