11 februari 2007

Illegale onderhuur aangepakt

Door Gilyan Parker

De Rechter in Amsterdam heeft recentelijk bepaald dat huurders die hun huis illegaal onderverhuren de huurinkomsten uit die onderverhuur bij wijze van schadevergoeding aan de verhuurder moeten betalen.

De uitspraak geeft verhuurders een stok om huurders die zonder toestemming onderverhuren, te slaan. De uitspraak van de Rechter is voor de gemeente Amsterdam reden om ook uitbetaalde huurtoeslagen en uitkeringen terug te vorderen. Al met al goed nieuws voor de verhuurders!

Gilyan Parker