5 mei 2013

In vrije tijd stripper: geen reden ontslag op staande voet

Door Gilyan Parker

Volgens de rechtbank Amsterdam (LJN: BZ1621) geven nevenactiviteiten van een muziekdocent als stripper en naaktmodel geen reden voor ontslag op staande voet.

De muziekschool werd door de rechter veroordeeld om de docent weer toe te laten tot zijn werk

Nevenactiviteiten

De werknemer in deze zaak was al sinds 1983 werkzaam bij de muziekschool als muziekdocent. Op zijn arbeidsovereenkomst was de CAO Kunsteducatie van toepassing. Volgens deze CAO zouden nevenactiviteiten gemeld moeten worden. Na een anonieme tip kwam de muziekschool erachter dat de docent in zijn vrije tijd als naaktmodel en stripper werkte en hiervoor adverteerde op internet. De school was hiervan niet op de hoogte gebracht en bleek niet gecharmeerd. De muziekschool ontsloeg de docent op staande voet.

Onvoldoende grond

De docent vocht dit ontslag aan bij de rechter en vorderde wedertewerkstelling en betaling achterstallig salaris. Volgens de rechter gaf het feit dat de docent zijn nevenactiviteiten niet gemeld had onvoldoende grond voor ontslag op staande voet. Ook ging de rechter niet mee in de andere argumenten van de muziekschool. Zo had de muziekschool gesteld dat de nevenactiviteiten niet verenigbaar zijn met het werk als docent en dat de ouders vreesden voor kindermisbruik naar aanleiding van diverse misbruikzaken. Bovendien zouden de activiteiten van de muziekdocent in zijn vrije tijd de reputatie van de school schaden.

De rechter stelde echter ten eerste dat het poseren als naaktmodel en optreden als stripper van een andere orde was en dat de link met kindermisbruik onterecht was. Ten aanzien van de muziekdocent waren op dit vlak dan ook geen verdenkingen. Verder viel niet in te zien waarom in de huidige tijdsgeest van seksueel getinte tv-programma’s, reclames en videoclips, erotisch entertainment als onethisch gezien zou worden en schadelijk voor reputatie van de school. Er had bovendien geen enkele opzegging plaatsgevonden sinds de (ouders van de) leerlingen bekend waren geworden met de bijbaan van de muziekdocent. Het voorgaande, gecombineerd met een bijna dertig jaar durend dienstverband en de leeftijd van de docent, maakte dat de rechter stelde dat het ontslag op staande voet niet in stand kon blijven.

Conclusie

Een ontslag op staande voet brengt ernstige financiële gevolgen mee en wordt derhalve niet snel toegewezen. Een rechter zal alle omstandigheden meewegen bij zijn oordeel of er dringende reden zijn en hierbij rekening houden met de huidige tijdsgeest.

Zie ook Arbeidsrecht.

Gilyan Parker