26 juli 2007

Inbreuk auteursrechten op software

Door Gilyan Parker

De Rechtbank Breda heeft op 25 october 2006 (Computerrecht 2/2007) uitspraak gedaan in het geschil tussen Autodesk Inc. en Aztec Engineering B.V. en laatstgenoemde veroordeeld tot schadevergoeding wegens inbreuk op auteursrechten op software.

In dit geschil betrof het software van Autodesk die door Aztec in strijd met de licentieovereenkomsten van de software werd gebruikt.

Aztec wordt ondermeer aangerekend dat zij een oude versie van de software op haar harddisk had laten staan. Op grond van de licentieovereenkomst had deze versie vernietigd moeten worden. Aztec had in dit geval onvoldoende aangetoond waarom een  reservekopie (back-up) noodzakelijk was voor het beoogde gebruik van het computerprogramma.

Interessant is de uiteindelijke veroordeling door de Rechtbank. Naast een verbod om inbreuk te maken op de auteursrechten van Autodesk wordt een vergoeding toegewezen voor gemiste licentievergoedingen welke wordt begroot aan de hand van de gebruikelijke prijzen die Autodesk voor de licenties hanteert

Deze zaak toont temeer aan waarom een goed beheer van licenties voor ondernemers noodzakelijk is. In de praktijk blijkt dat (vooral) bij grote ondernemingen en overheden het overzicht vaak zoek is. Zo kan het gebeuren dat kopieën op het systeem aanwezig blijven die volgens de licentieovereenkomst verwijderd hadden moeten worden. Deze zaak toont weer eens aan dat dit grote (financiële) gevolgen kan hebben.

Gilyan Parker