12 april 2012

Incassokosten worden aan maximum gebonden

Door Gilyan Parker

Eindelijk, na een lang wetgevingstraject waarin ook veel buitenparlementaire groeperingen zich hebben laten horen, is begin april de wet vastgesteld die de incassokosten van geldvorderingen aan een maximun bindt.

Per 1 juli 2012 treedt deze wet in werking.

Vanaf die datum wordt de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten berekend als percentage van het bedrag dat een schuldenaar aan een schuldeiser verschuldigd is. Dat percentage wordt lager naarmate de vordering hoger is. Het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten omschrijft de volgende staffels:

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;

5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;

1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

Het minimumpercentage voor incassokosten bedraagt dus 15% (met een minimumbedrag van € 40) en het maximale bedrag aan incassokosten zal € 6.775,- mogen bedragen.

In het geval de schuldenaar een consument is, geldt deze nieuwe regeling onmiddellijk. Handelt de schuldenaar in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan kunnen partijen bij overeenkomst van de wettelijke regeling afwijken. Door een maximale vergoeding voor incassokosten vast te leggen, wordt het voor de schuldenaar en de schuldeiser duidelijker welke incassokosten gevraagd mogen worden.

Gilyan Parker