25 oktober 2011

Indeplaatsstelling voorkomen?

Door Gilyan Parker

Het is een angstdroom van veel vastgoedondernemers: door een indeplaatsstelling geconfronteerd worden met een contractspartij die je niet kent/wilt.

De huurder van winkelruimte mag immers op grond van de wet (onder voorwaarden) iemand anders als huurder in zijn plaats laten komen. Stemt de verhuurder met een dergelijke contractsovername niet in, dan kan de huurder de kantonrechter om toestemming voor de wisseling van de wacht vragen.

Hoe beperk je de mogelijkheden van de huurder om met succes een dergelijke procedure te voeren? Kort en wel: door het huurcontract goed in te richten.

Geef in de overeenkomst bijvoorbeeld een specifieke beschrijving van het type bedrijf dat de winkelruimte huurt. Neem een bestemmingsbepaling op en specifieke eisen waar het de bedrijfsvoering betreft. Beschrijf de persoon van de huurder (ervaring, diploma’s etcetera).

Vermeld verder dat de huurder voorafgaand aan het tekenen van de huurovereenkomst een bedrijfsplan heeft laten toetsen door de verhuurder. Beschrijf de ideeën van de verhuurder over de branchering in de winkelstraat/het winkelcentrum en de sfeer in de buurt.

Neem in het huurcontract ook expliciete verbod- en gebodbepalingen op (bijvoorbeeld; happy hours verboden, niet meer dan 3x per jaar uitverkoop).

Met al deze contractuele bepalingen wordt beoogd om in de betreffende rechtszaak onderbouwd te kunnen betogen dat de aangedragen nieuwe huurder geen goede plaatsvervanger is en niet aan de eisen voldoet die de verhuurder en artikel 7:307 BW stellen. Zodat de gevorderde indeplaatsstelling dus dient te worden afgewezen.

Wat ook helpt: beding een voorkeursrecht van de verhuurder om de onderneming van de huurder te kopen. Bij een bedrijfsbeëindiging dient de huurder zijn bedrijf dan eerst bij de verhuurder aan te bieden. Die kan in dat geval een indeplaatsstelling aan een derde voorkomen door zelf in te stappen.

Slotopmerking: het vervaardigen van huurcontracten is maatwerk en vereist specialistische kennis. Het klakkeloos invullen van standaardmodellen brengt grote risico’s met zich mee en beperkt juridische kansen.

Gilyan Parker