21 december 2010

Indexering alimentatie 2011

Door Gilyan Parker

De kranten staan er vol van. Mensen staken omdat ze een loonsverhoging willen. Voor alimentatie is dat anders geregeld.

De minister van Justitie bepaalt jaarlijks met welk percentage de vastgestelde bedragen voor partner- en kinderalimentatie, die vastgelegd zijn in het convenant of een voorlopige voorziening, zullen stijgen. Voor 2011 is die verhoging vastgesteld op 0,9%. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer, dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt berekend.

Dit betekent dat de alimentatie per 1 januari 2011 automatisch zal stijgen. Als alimentatieplichtige moet je hiervan op de hoogte zijn en het bedrag zelf aanpassen. Een verzoek daartoe van de alimentatiegerechtigde is in principe niet nodig. Het verdient echter wel aanbeveling de alimentatieplichtige er nog even op te wijzen, mocht de indexering niet worden betaald.

Indien de indexering niet is uitgesloten, maar deze niet/nooit is doorberekend, dan kan de alimentatiegerechtigde het niet uitbetaalde bedrag over maximaal 5 jaar met terugwerkende kracht terugvorderen. Afhankelijk van het alimentatiebedrag kan dat behoorlijk oplopen.

In een aantal uitzonderingsgevallen wordt de alimentatie niet automatisch aangepast. Namelijk als:

  • afwijkende afspraken zijn gemaakt over de automatische aanpassing;
  • wettelijke indexering door de rechter, al dan niet tijdelijk, is uitgesloten;
  • de alimentatie-afspraken dateren van voor 1 januari 1973: voor die tijd gemaakt afspraken over de ontwikkeling van het bedrag blijven onveranderd geldig.

Mocht u vragen hebben over indexering of andere zaken op het gebied van personen- en familierecht dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons/mij opnemen.

Gilyan Parker