28 november 2011

Indexering alimentatie 2012

Door Gilyan Parker

Elk jaar wordt de hoogte van kinder- en partneralimentatie geïndexeerd.

Om het indexeringspercentage te bepalen zoekt de Minister van Justitie aansluiting bij het loonindexcijfer. Voor 2012 is het indexcijfer voor kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 1,3%.

Het vanaf 1 januari 2012 geldende alimentatiebedrag wordt derhalve gevonden door het voor 2011 geldende bedrag te vermeerderen met 1,3%. Het is mogelijk om in onderling overleg de wettelijke indexering uit te sluiten of een ander percentage overeen gekomen. Bij gebreke van een andersluidende overeenkomst geldt de wettelijke indexering.

Gilyan Parker