15 november 2007

Indexering alimentatie per 1 januari 2008, 2,2%

Door Antoine de Werd

Net als inkomens gaat ook de alimentatie ieder jaar met een bepaald percentage omhoog.

Dit is vastgelegd in artikel 402a, 1e lid van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Met ingang van 1 januari 2008 is het percentage door de Minister van Justitie vastgesteld op 2,2%. De indexering is gebaseerd op de stijging van de lonen in het bedrijfsleven en bij de overheid.

De indexering is van toepassing op de kinder- maar ook de partneralimentatie, tenzij partijen in onderling overleg andere afspraken daarover hebben gemaakt. Wilt u berekenen hoeveel de door u verschuldigde c.q. te ontvangen alimentatie met ingang van 1 januari 2008 bedraagt, dan biedt de website van het LBIO daartoe de mogelijkheid (www.lbio.nl). Op die site bevindt zich een programma waarmee de nieuwe alimentatie berekend kan worden.

Zoals gezegd, volgt de wettelijke indexering van de alimentaties de algemene ontwikkeling van het loonpeil. De individuele omstandigheden kunnen echter sterk afwijken van die ontwikkeling. Soms zijn individuele omstandigheden een reden om een beroep te doen op de rechter om een vroegere rechtelijke uitspraak of een alimentatieovereenkomt aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Dit kan in onderling overleg. Lukt dat niet, dan is een gang naar de rechter noodzakelijk. Hiervoor is de hulp van een advocaat nodig.

Zie ook de weblog: Kinderalimentatie voor 18 jaar en ouder.

Antoine de Werd

Antoine de Werd

Advocaat en mediator/partner

Antoine de Werd, één van de grondleggers van GMW advocaten, is gespecialiseerd in het familierecht.