8 november 2012

Indexering kinder- en partneralimentatie 2013

Door Gilyan Parker

Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd door de jaarlijkse indexering.

De minister van Justitie bepaalt jaarlijks met welk percentage de alimentatie zal stijgen. Dit geldt voor de te betalen partner- en kinderalimentatie die is vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of bij voorlopige voorzieningen die door de rechter is bepaald.

Indexeringspercentage

Het vanaf 1 januari 2013 geldende alimentatiebedrag wordt verhoogd met het percentage zoals die is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verhoging die geldt vanaf 1 januari 2013 is vastgesteld op 1,7%.

Aanpassing alimentatiebedrag

De alimentatieplichtige dient op de hoogte te zijn van deze verhoging en dient zelf het bedrag aan te passen. Een verzoek van de alimentatiegerechtigde is daartoe niet nodig. Echter is het wel aan te raden om de alimentatieplichtige te wijzen op de door de minister vastgestelde verhoging, indien de indexering niet wordt betaald.

Terugvorderen van niet-doorberekende indexeringen

Indien de indexering niet is uitgesloten, maar deze niet/nooit is doorberekend, dan kan de alimentatiegerechtigde het niet uitbetaalde bedrag over maximaal 5 jaar met terugwerkende kracht terugvorderen. Afhankelijk van het alimentatiebedrag kan dat behoorlijk oplopen.

Geen wettelijke indexering

De wettelijke indexering is niet op iedere situatie van toepassing. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer de wettelijke indexering door de rechter, al dan niet tijdelijk, is uitgesloten, wanneer er afwijkende afspraken zijn gemaakt over de automatische aanpassing, of de alimentatie dateert van voor 1 januari 1973, is de wettelijke indexering niet van toepassing.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de wettelijke indexering of andere zaken op het gebied van personen- en familierecht dan kunt u vanzelfsprekend contact met mij opnemen. Deze weblog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie familie- en erfrecht. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen met Susan Meijler of Bianca Kok-Beekhuizen (telefoonnummer 070-3114064). Klik hier voor meer informatie over familierecht.

Gilyan Parker