31 oktober 2013

Indexering kinder- en partneralimentatie 2014

Door Gilyan Parker

Met ingang van 1 januari 2014 dient de kinder- en partneralimentatie weer te worden aangepast conform de wettelijke indexering.

Indexeringspercentage

Het percentage, waarmee de alimentatie dient te worden verhoogd, is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor 2014 vastgesteld op 0,9%. Deze verhoging geldt voor de te betalen partner- en kinderalimentatie die is vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of bij voorlopige voorzieningen die door de rechter is bepaald.

Aanpassing alimentatiebedrag

De alimentatieplichtige dient op de hoogte te zijn van deze verhoging en dient zelf het bedrag aan te passen. Een verzoek van de alimentatiegerechtigde is daartoe niet nodig. Echter is het wel aan te raden om de alimentatieplichtige te wijzen op de door de minister vastgestelde verhoging, indien de indexering niet wordt betaald.

Terugvorderen van niet-doorberekende indexeringen

Indien de indexering niet is uitgesloten, maar deze niet/nooit is doorberekend, dan kan de alimentatiegerechtigde het niet uitbetaalde bedrag over maximaal 5 jaar met terugwerkende kracht terugvorderen. Afhankelijk van het alimentatiebedrag kan dat behoorlijk oplopen.

Voorbeeld

In 2013 is door de rechter of door partijen bij een echtscheidingsconvenant (overeenkomst) de alimentatie bepaald op € 250,– per maand. Dit bedrag wordt vanaf 1 januari 2014 aldus verhoogd met 0,9%, hetgeen neerkomt op een bedrag ad (€ 250,– + 0,9% =) € 252,25 per maand. Wanneer in 2009 een alimentatie is vastgesteld ad € 250,–, dan wordt ieder jaar per 1 januari de alimentatie verhoogd met de op dat moment geldende indexering. In onderstaande tabel ziet u wat de jaarlijkse indexering doet met het bedrag vanaf 2010:

Jaar   Indexeringspercentage Bedrag
2010  2,3% € 255,75
2011  0,9% € 258,05
2012  1,3% € 261,40
2013  1,7% € 265,84
2014  0,9% € 268,23

Aldus dient bij een in 2009 vastgestelde alimentatie ad € 250,– vanaf 1 januari 2014 een bedrag ad € 268,23 te worden voldaan.

Geen wettelijke indexering

De wettelijke indexering is niet op iedere situatie van toepassing. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer de wettelijke indexering door de rechter, al dan niet tijdelijk, is uitgesloten, wanneer er afwijkende afspraken zijn gemaakt over de automatische aanpassing, of de alimentatie dateert van voor 1 januari 1973, is de wettelijke indexering niet van toepassing.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de wettelijke indexering of andere zaken op het gebied van personen- en familierecht dan kunt u vanzelfsprekend contact met mij opnemen. Deze weblog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie familie- en erfrecht. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen met Susan Meijler of Bianca Kok-Beekhuizen (telefoonnummer 070-3114064).

Gilyan Parker