6 december 2015

Indexering kinder- en partneralimentatie 2016

Door Gilyan Parker

Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd door de jaarlijkse indexering.

De minister van Justitie bepaalt jaarlijks met welk percentage de alimentatie zal stijgen. Dit geldt voor de te betalen partner- en kinderalimentatie die is vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of bij voorlopige voorzieningen die door de rechter is bepaald.

Indexeringspercentage

Het percentage, waarmee de alimentatie dient te worden verhoogd, is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor 2016 vastgesteld op 1,3%.

Aanpassing alimentatiebedrag

De alimentatieplichtige dient op de hoogte te zijn van deze verhoging en dient zelf het bedrag aan te passen. Een verzoek van de alimentatiegerechtigde is daartoe niet nodig. Echter, is het wel aan te raden om de alimentatieplichtige te wijzen op de door de minister vastgestelde wettelijke indexering, indien de verhoging niet wordt betaald.

Geen wettelijke indexering

De wettelijke indexering geldt niet voor iedereen. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer de wettelijke indexering door de rechter, al dan niet tijdelijk, is uitgesloten, wanneer er afwijkende afspraken zijn gemaakt over de automatische aanpassing, of de alimentatie dateert van voor 1 januari 1973, is de wettelijke indexering niet van toepassing.

Terugvorderen van niet-doorberekende indexering

Indien de indexering wel moest worden berekend, maar dit nooit is gebeurd, dan kan de alimentatiegerechtigde het niet-betaalde bedrag over maximaal vijf jaar, met terugwerkende kracht, van de alimentatieplichtige terug vorderen. Afhankelijk van het alimentatiebedrag kan dat behoorlijk oplopen.

Voorbeeld

In 2015 is door de rechter of door partijen bij een echtscheidingsconvenant (overeenkomst) de alimentatie vastgesteld op € 500,– per maand. Dit bedrag wordt vanaf 1 januari 2016 aldus verhoogd met 1,3%, hetgeen neerkomt op een bedrag ad (€ 500,– + 1,3% =) € 506,50 per maand. Wanneer in 2009 een alimentatie is vastgesteld ad € 500,–, dan wordt ieder jaar per 1 januari de alimentatie verhoogd met de op dat moment geldende indexering. In onderstaande tabel ziet u wat de jaarlijkse indexering doet met het bedrag vanaf 2010: Jaar              Indexeringspercentage         Bedrag

2010  2,3% € 511,50
2011  0,9% € 516,10
2012  1,3% € 522,81
2013  1,7% € 531,70
2014  0,9% € 536,49
2015  0,8% € 540,78
2016  1,3% € 547,81

Aldus dient bij een in 2009 vastgestelde alimentatie ad € 500,– vanaf 1 januari 2016 een bedrag ad € 547,81 te worden voldaan.

Gilyan Parker