9 november 2017

Indexering kinder- en partneralimentatie 2018

Door Judith de Waardt

Ook dit jaar wordt de kinder- en partneralimentatie weer geïndexeerd. Dit betekent dat de door u te betalen kinder- en/of partneralimentatie wordt verhoogd met een bepaald percentage.

Indien u de alimentatiegerechtigde bent, betekent dit dat u een hogere alimentatie zult gaan ontvangen met ingang van 1 januari 2018.

Indexeringspercentage

Het percentage waarmee de alimentatie wordt verhoogd, wordt door de minister van Justitie jaarlijks bepaald. De minister houdt o.a. rekening met de loonstijgingen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt vervolgens het percentage vast. Voor het komende jaar, 2018, is het percentage vastgesteld op 1,5%.

Aanpassing alimentatiebedrag

De alimentatieplichtige, diegene die de alimentatie betaalt, dient zelf de indexering toe te passen op het alimentatiebedrag. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2018 het bedrag aan alimentatie wordt verhoogd met het vastgestelde indexeringspercentage van 1,5%. De alimentatiegerechtigde, diegene die de alimentatie ontvangt, hoeft de alimentatieplichtige niet zelf te informeren omtrent de verhoging. Indien de alimentatieplichtige de indexeringsverhoging niet zelf doorvoert, is het uiteraard wel aan de alimentatiegerechtigde om daar bij de alimentatieplichtige melding van te maken. De alimentatieplichtige is overigens verplicht om de indexeringsverhoging door te voeren. Er zijn echter ook gevallen waarin er geen indexering hoeft plaats te vinden.

Geen wettelijke indexering

Niet in ieder geval is de wettelijke indexering van toepassing. Het kan zijn dat bij rechtelijke uitspraak (beschikking) is bepaald dat de wettelijke indexering is uitgesloten. Ook kan in een echtscheidingsconvenant afwijkende afspraken gemaakt worden over de wettelijke indexering. Ook indien de alimentatie dateert van voor 1 januari 1973 behoeft er niet geïndexeerd te worden.

Niet betaalde indexering

Mocht het zo zijn dat de alimentatieplichtige heeft nagelaten de wettelijke indexering door te voeren, dan is het mogelijk om de niet-betaalde indexering over maximaal vijf jaar, met terugwerkende kracht, terug te vorderen. Het is uiteraard aan de alimentatiegerechtigde om de alimentatieplichtige hierop te wijzen en te verzoeken het niet betaalde bedrag te voldoen. Afhankelijk van het alimentatiebedrag, kan dit behoorlijk oplopen.

Voorbeeld

Aan de hand van onderstaand voorbeeld zal ik proberen een en ander te verduidelijken.

In 2017 is de alimentatie vastgesteld op een bedrag van € 500,– per maand. Tenzij er afwijkende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de wettelijke indexering, zal dit bedrag per 1 januari 2018 verhoogd dienen te worden met 1,5%. Dit komt neer op en verhoging van € 7,50. Per 1 januari 2018 dient door de alimentatieplichtige totaal een bedrag van € 507,50 per maand aan de alimentatiegerechtigde te worden voldaan.

Als in 2014 de alimentatie is vastgesteld op € 500,–, dan dient per 1 januari 2015, en elk jaar daarna, de alimentatie verhoogd te worden met de wettelijke indexering. In 2015 was dit percentage 0,8%, in 2016 1,3%, in 2017 2,1% en in 2018, zoals gezegd, 1,5%. In onderstaande tabel ziet u wat de jaarlijkse indexering doet met het in 2014 vastgestelde alimentatiebedrag van € 500,–.

Jaar                Indexeringspercentage      Bedrag incl. indexering

2015                0,8%                                       € 504,00

2016                1,3%                                       € 510,55

2017                2,1%                                       € 521,27

2018                1,5%                                       € 529,09

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat een alimentatie van € 500,– die is vastgesteld in 2014, per 1 januari 2018 € 529,09 bedraagt.

Deze blog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie Familie en Erfrecht. Mocht u vragen hebben over de wettelijke indexering van alimentatie of heeft u andere familierechtelijke vragen, dan help ik u uiteraard graag verder.

Judith de Waardt