19 november 2019

Indexering kinder- en partneralimentatie 2020

Door Susan Meijler

Zoals ieder jaar, wordt ook het komende jaar de kinder- en partneralimentatie weer geïndexeerd.

Kort gezegd komt het erop neer dat de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd met een bepaald percentage (bedrag).

Indexeringspercentage

Het percentage wordt bepaald door de minister voor Rechtsbescherming. De minister voor Rechtsbescherming houdt bij de bepaling van het percentage rekening met de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het komende jaar, 2020, bedraagt het percentage 2,5%.

Aanpassing alimentatiebedrag

Diegene die de alimentatie betaalt, de alimentatieplichtige, dient zelf de verhoging door te voeren en aan de ontvanger van de alimentatie, de alimentatiegerechtigde, het juiste, geïndexeerde, bedrag over te maken. Het kan zo zijn dat de alimentatieplichtige niet op de hoogte is van de wettelijke indexering. Schroom dan niet om als alimentatiegerechtigde, de alimentatieplichtige hierop te wijze. De alimentatieplichtige is verplicht deze verhoging door te voeren.

Geen wettelijke indexering

Op grond van artikel 1:402a lid 1 BW stijgen de alimentatiebedragen jaarlijks. Het kan echter ook zo zijn dat de wettelijke indexering niet van toepassing is. Dit is het geval indien de rechter een uitspraak heeft gedaan waarin is bepaald dat de wettelijke indexering is uitgesloten, wanneer er afwijkende afspraken hierover zijn gemaakt, of als de alimentatie dateert van voor 1 januari 1973.

Niet betaalde indexering

Mocht het zo zijn dat de alimentatieplichtige heeft nagelaten de wettelijke indexering door te voeren, dan is het mogelijk om de niet-betaalde alimentatie over maximaal vijf jaar, met terugwerkende kracht, terug te vorderen. Het is uiteraard aan de alimentatiegerechtigde om de alimentatieplichtige hierop te wijzen en te verzoeken het niet betaalde bedrag te voldoen. Afhankelijk van het alimentatiebedrag, kan dit behoorlijk oplopen.

Voorbeeld

In 2019 is de alimentatie vastgesteld (door een rechter of in een echtscheidingsconvenant) op een bedrag van € 1.000,–. Dit bedrag wordt per 1 januari 2020 verhoogd met 2,5%. Dit komt neer op een verhoging van € 25,00. Per 1 januari 2020 dient aldus door de alimentatieplichtige een bedrag van € 1.025,00 aan de alimentatiegerechtigde te worden voldaan.

Stel dat in 2016 de alimentatie is vastgesteld op € 1.000,–. Dan dient per 1 januari 2017, en elk jaar daarna, de alimentatie te worden geïndexeerd. In onderstaande tabel ziet u wat de jaarlijkse indexering doet met het in 2016 vastgestelde alimentatiebedrag.

Jaar Indexeringspercentage Bedrag incl. indexering
2017 2,1% € 1.021,00
2018 1,5% € 1.036,32
2019 2,0% € 1.057,05
2020 2,5% € 1.083,48

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat een alimentatie van € 1.000,–, die is vastgesteld in 2016, per 1 januari 2020 € 1.083,48 bedraagt.

Deze blog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie Familie en Erfrecht. Mocht u vragen hebben over de wettelijke indexering van alimentatie of heeft u andere familierechtelijke vragen, dan help ik u uiteraard graag verder.

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.