28 oktober 2020

Indexering kinder- en partneralimentatie 2021

Door Susan Meijler

Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd door de jaarlijkse indexering.

De minister voor Rechtsbescherming bepaalt jaarlijks, rond oktober/november, met welk percentage de alimentatie zal stijgen. Dit geldt voor de partner- en kinderalimentatie die is vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, ouderschapsplan, of door de rechtbank is vastgesteld. Dit betekent dat, indien u diegene bent die de alimentatie betaalt, u meer per maand zal moeten gaan betalen.

Indexeringspercentage

Het percentage waarmee de alimentatie stijgt wordt bepaald door de minister voor Rechtsbescherming. De minister voor Rechtsbescherming houdt bij de bepaling van het percentage rekening met de loonstijgingen en/of loondalingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling in het bedrijfsleven, de overheid en in andere sectoren.

In de voorgaande jaren was de jaarlijkse indexering in percentages:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3,9% 2,3% 0,9% 1,3% 1,7% 0,9% 0,8% 1,3% 2,1% 1,5% 2,0% 2,5%

Voor het komende jaar, 2021, bedraagt het percentage 3%.

Aanpassing alimentatiebedrag

Diegene die de alimentatie betaalt, de alimentatieplichtige, dient zelf de verhoging door te voeren en aan de ontvanger van de alimentatie, de alimentatiegerechtigde, het juiste, geïndexeerde, bedrag over te maken. Het kan zo zijn dat de alimentatieplichtige niet op de hoogte is van de wettelijke indexering. Schroom dan niet om als alimentatiegerechtigde, de alimentatieplichtige hierop te wijzen. De alimentatieplichtige is verplicht deze verhoging door te voeren, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten.

Geen wettelijke indexering

Op grond van artikel 1:402a lid 1 BW stijgen de alimentatiebedragen jaarlijks. Het kan echter ook zo zijn dat de wettelijke indexering niet van toepassing is. Dit is het geval indien de rechter een uitspraak heeft gedaan waarin is bepaald dat de wettelijke indexering is uitgesloten, wanneer er afwijkende afspraken hierover zijn gemaakt, of in het geval de alimentatie is vastgesteld voor 1 januari 1973. Uitsluiting van de wettelijke indexering is echter alleen mogelijk in het geval van partneralimentatie. De wettelijke indexering van kinderalimentatie kan niet worden uitgesloten. Kinderalimentatie moet altijd worden geïndexeerd.

Niet betaalde indexering

Mocht het zo zijn dat de alimentatieplichtige de wettelijke indexering niet heeft doorgevoerd, dan is het mogelijk om de niet-betaalde alimentatie over maximaal vijf jaar, met terugwerkende kracht, te vorderen. Het is uiteraard aan de alimentatiegerechtigde om de alimentatieplichtige hierop te wijzen en te verzoeken het niet betaalde bedrag te voldoen. Afhankelijk van de hoogte van de alimentatie, kan dit een behoorlijk bedrag zijn.

Voorbeeld

In 2020 is de alimentatie vastgesteld (door een rechter of opgenomen in een echtscheidingsconvenant) op een bedrag van € 1.000,–. Dit bedrag wordt per 1 januari 2021 verhoogd met 3%. Dit komt neer op een verhoging van € 30,–. Per 1 januari 2021 dient aldus door de alimentatieplichtige een bedrag van € 1.030,– aan de alimentatiegerechtigde te worden voldaan.

Stel dat in 2017 de alimentatie is vastgesteld op € 1.000,–. Dan dient per 1 januari 2018, en elk jaar daarna, de alimentatie te worden geïndexeerd. In onderstaande tabel ziet u wat de jaarlijkse indexering doet met het in 2017 vastgestelde alimentatiebedrag.

Jaar Indexeringspercentage Bedrag incl. indexering
2018 1,5% € 1.015,00
2019 2,0% € 1.035,30
2020 2,5% € 1.061,18
2021 3,0% € 1.093,02

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat een alimentatie van € 1.000,–, die is vastgesteld in 2017, per 1 januari 2021 € 1.093,02 bedraagt.

Deze blog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie Familie en Erfrecht. Mocht u vragen hebben over de wettelijke indexering van alimentatie of heeft u andere familierechtelijke vragen, dan help ik u uiteraard graag verder.

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.