2 december 2008

Indexering van de alimentatie in 2009

Door Gilyan Parker

Omdat de lonen ieder jaar wijzigen, wordt ook de alimentatie jaarlijks aangepast.

De minister van Justitie stelt jaarlijks in november vast met welk percentage alle vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar wijzigen. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer, dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt berekend. Bij de berekening van het loonindexcijfer kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren. Voor 2009 is het indexcijfer vastgesteld op 3.9%. Dit betekent dat de alimentatie met ingang van 1 januari a.s. met 3,9% zal stijgen. Deze wijziging geschiedt automatisch.

In een aantal uitzonderingsgevallen zal de alimentatie niet automatisch aangepast worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:
– alimentatieafspraken van voor 1 januari 1973; als er toen afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van het bedrag, dan blijven deze geldig;
– afspraken waarin de wettelijke indexering (door de rechter) al dan niet tijdelijk is uitgesloten;
– afwijkende afspraken over automatische aanpassing van het bedrag.

Zoals gezegd geschiedt de verhoging van de alimentatie automatisch. Als de alimentatieplichtige de indexering niet betaalt, is het raadzaam hierover met hem (of haar) contact op te nemen. Mocht u er samen niet uit komen, dan kunnen de leden van de sectie Personen- en familierecht u vanzelfsprekend adviseren over de te nemen stappen bij het innen van de alimentatie.

Gilyan Parker