15 december 2011

Individuele sponsorcontracten verleden tijd? – Deel 2

Door Gilyan Parker

In het begin van dit jaar heeft de Voorzieningenrechter in kort geding bepaald dat het algemeen belang van de Nederlandse Badminton Band (NBB) zwaarder weegt dan de individuele sponsorcontracten van de badmintonners.

Om die reden zouden de badmintonners gebruik moeten gaan maken van de door de NBB ter beschikking gestelde kleding en materialen van Yonex. De spelers werden verboden met de door hun eigen sponsoren ter beschikking gestelde kleding en materialen te spelen op straffe van geen deelname aan landenwedstrijden (zie ook de eerdere weblog van Paul Moggré van 2 april 2010 Individuele sponsorcontracten verleden tijd?).

Bodemprocedure

De badmintonners en hun sponsoren Dunlop en RSL (concurrenten van Yonex) waren het met de uitspraak in kort geding niet eens en zijn een bodemprocedure gestart. Zij vorderden in de deze procedure de NBB te verbieden de overeenkomst met Yonex uit te voeren dan wel de NBB te veroordelen de spelers niet te hinderen bij de uitvoering van hun individuele sponsorovereenkomsten. Ook vorderden de badmintonners schadevergoeding van de NBB.

De rechtbank heeft op 30 november 2011 uitspraak gedaan in de bodemprocedure. Zij heeft onder andere bepaald dat de NBB geen mededingingsregels heeft overtreden en dat in beginsel de NBB bepaalt met welk materiaal er wordt gespeeld voor zover dit van vergelijkbare kwaliteit is. De NBB heeft volgens de rechtbank niet onrechtmatig gehandeld door topspelers niet meer vrij te laten zijn in het kiezen van de voor hun topprestatie benodigde materialen. De rechtbank heeft wel de stelling van de spelers gevolgd dat de NBB onrechtmatig heeft gehandeld en handelt, omdat de NBB (top)spelers heeft aangezet en nog steeds aanzet tot wanprestatie tegen hun individuele sponsoren. Zo lang deze individuele sponsorovereenkomsten lopen, zijn de badmintonners gerechtigd gebruik te maken van de door hun sponsoren ter beschikking gestelde materialen. Door dit onrechtmatig handelen van de NBB, heeft de rechtbank een schadevergoeding aan eisers toegekend.

Toekomst

Ondanks dat de rechtbank delen van de vordering van de badmintonners en hun sponsoren heeft toegewezen, is deze uitspraak nog steeds op z’n zachtst gezegd merkwaardig te noemen. Het kan toch niet zo zijn dat sporters niet meer vrij mogen zijn in materiaal- en kledingkeuze. Naar mijn mening hebben de badmintonners en hun sponsoren dan ook alle reden om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

Deze weblog schreef ik samen met mijn kantoorgenoot Paul Moggré.

Gilyan Parker