16 juni 2009

Inhoud van Open Source Software licenties vaak onduidelijk bij ondernemers

Door Gilyan Parker

Het gebruik van Open Source Software (OSS) heeft een grote vlucht genomen en die trend lijkt voorlopig niet te stoppen.

Ook grote software bedrijven zoals Microsoft en IBM hebben Open Source Software omarmd en leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van Open Source Software. Maar niet voor iedereen is duidelijk wat de juridische rechten en plichten onder een Open Source licentie zijn. Een korte introductie.

Open Source Software is er in diverse vormen. Te denken valt aan besturingssysteem Linux, de tekstverwerkingsproducten van OpenOffice.org en de webbrowser Mozilla. Ook zijn er tientallen soorten Open Source licenties, waarvan de bekendste wel zijn: de Apache License, de GNU General Public License (GPL), Lesser of Library GPL (LGPL), de Mozilla Public License (MPL) en BSD License’s. Deze licenties leggen de rechten en plichten vast van de gebruiker van het betreffende Open Source product. Belangrijke uitgangspunten zijn dat de software geen beperkingen mag bevatten ten aanzien van de distributie van de software, de broncode vrij beschikbaar moet zijn en dat het toegestaan moet zijn om onder dezelfde voorwaarden afgeleide softwareproducten te verspreiden.

Indien u bedrijfsmatig gebruik maakt van Open Source Software kunt u tegen juridische problemen aanlopen indien u niet op de hoogte bent van de geldende licentiebepalingen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u Open Source Software wenst te gebruiken als onderdeel van uw eigen product en het geheel commercieel wenst te exploiteren. De van toepassing zijnde Open Source licentie kan deze wijze van commerciële exploitatie uitdrukkelijk verbieden. Een vraag die dan opkomt is welke gevolgen deze schending van de Open Source licentie voor u kan hebben.

Ook bij bedrijfsovername kunnen Open Source licenties een rol spelen, zowel als u optreedt als overnemende partij als de verkopende partij. Zijn de aanwezige licenties wel echt Open Source licenties of “gewone” licentieovereenkomsten? U dient zich hoe dan ook een duidelijk beeld te verschaffen van de aanwezige licenties, omdat de licenties een direct effect op de waarde van de onderneming kunnen hebben.

Wij kunnen u voorlichten over alle aspecten van Open Source Software.

Gilyan Parker