21 oktober 2008

Initiatief wetsvoorstel kraken en leegstand

Door Gilyan Parker

Volgens huidige wetgeving is kraken van een gebouw toegestaan, mits het gebouw langer dan een jaar leegstaat.

Op initiatief van kamerleden van het CDA, de VVD en de Christen Unie zou aan deze situatie een einde kunnen komen. ‘Het initiatief voorstel kraken en leegstand’ is ter advies bij de Raad van State ingediend. Wordt dit voorstel wet, dan resulteert dit in een totaal wettelijk verbod op kraken van woningen en bedrijfspanden en – anders dan nu – in hogere straffen tegen krakers. De wet geeft de gemeenten effectieve en gerichte instrumenten om leegstand terug te dringen.

Eigendomsrecht van de eigenaar

De kamerleden willen met dit wetsvoorstel bewerkstelligen dat het eigendomsrecht van de eigenaar weer voorop komt te staan. Krakers kunnen op die manier niet meer het recht in eigen hand nemen. Een algeheel kraakverbod en een lik op stuk-beleid qua handhaving zijn eveneens elementen in het wetsvoorstel kraken en leegstand. De indiening van het wetsvoorstel komt voort uit de verharding en de toename van geweld vanuit de krakerswereld. De kamerleden die het voorstel ter advies bij de Raad van State hebben ingediend, verwachten dat de nieuwe wet een afschrikkend effect zal hebben op krakers.

Omvang leegstand in Nederland

Het kraken van panden (kantoren, bedrijfsruimte en winkelpanden) is een groot en onverminderd actueel probleem in Nederland. Meer dan 17 miljoen m2 aan kantoor-, bedrijfs- of winkelruimte staat ongebruikt leeg. Het kraken van deze ruimtes wordt gezien als een middel om leegstand te bestrijden. Dit is echter een oneigenlijk en bot middel om leegstand tegen te gaan. De pandeigenaar zit hier veelal niet op te wachten en de gang naar de rechter is veelal de enige oplossing om de krakers er weer uit te krijgen. Een actief en doeltreffend leegstandsbeleid wordt door de gemeenten niet nageleefd. Het wetsvoorstel brengt hier verandering in en de CDA, VVD en Christen Unie roepen de gemeenten op hun verantwoordelijkheid te nemen. In het wetvoorstel worden aan de gemeente effectieve en substantiële beleidsinstrumenten aangeboden om leegstand van kantoren bedrijfspanden terug te dringen.

Belangrijkste elementen wetsvoorstel

Het wetsvoorstel stelt een duidelijke en evenwichtige aanpak van de kraakproblematiek en de leegstand voor. De belangrijkste onderdelen zijn: – invoering van algeheel strafrechtelijk kraakverbod; – kraken is niet langer een overtreding, maar een misdrijf; – gemeenten wordt de mogelijkheid geboden tot actief leegstandsbeheer; – vergroting van de mogelijkheden tijdelijke verhuur en transformatie kantoorpanden. Het laatste onderdeel biedt mogelijkheden voor leegstandsbeheerders om door middel van tijdelijke verhuur een langdurige leegstand te voorkomen. Ik verwijs ook naar mijn weblog van 4 april 2008  (“de voordelen van leegstandsbeheer”). Van de ontwikkelingen omtrent het genoemde wetsvoorstel en de uitkomst van het advies van de Raad van State houd ik u op de hoogte.   De advocaten van de Praktijkgroep Vastgoed kunnen u meer vertellen over dit onderwerp.

Gilyan Parker