16 december 2008

Innen van alimentatie eenvoudiger

Door Antoine de Werd

Alimentatie innen wordt eenvoudiger ook wanneer het een alimentatieplichtige in het buitenland betreft.

De Europese ministers van justitie hebben een akkoord bereikt waardoor het innen van alimentatie bij een alimentatieplichtige woonachtig in een EU-land eenvoudiger wordt. Voor het beslagleggen op tegoeden in EU-staten is in het vervolg geen apart bevelschrift meer nodig. De ingewikkelde procedure om een exequato te regelen zodat de deurwaarder beslag kan leggen bij de alimentatieplichtige die zich inmiddels in een ander EU-land heeft gevestigd, is dan niet meer nodig. Alleen Groot-Brittanië doet niet mee aan deze regeling.

Verder is ook geregeld welk recht en welke rechter bevoegd is in Europese alimentatie zaken. Tot slot ligt er een voorstel om een scheiding over de grens makkelijker te maken. Het Europese parlement heeft een verslag aangenomen voor een Europese verordening, die gemengde echtparen toestaat in onderlinge overeenstemming zelf de lidstaat te kiezen waar hun echtscheidingsprocedure loopt. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat ze bepaalde banden hebben met de lidstaat van keuze.

Kortom: Europa gaat ook op het gebied van familierecht steeds meer samenwerken.

Antoine de Werd

Antoine de Werd

Advocaat en mediator/partner

Antoine de Werd, één van de grondleggers van GMW advocaten, is gespecialiseerd in het familierecht.