13 september 2012

Internationale homo- echtscheiding: breaking news!

Door Gilyan Parker

Stel u bent gehuwd met iemand van uw eigen geslacht.

U woont beiden niet in Nederland, maar in een land waar het zogenaamde “homo-huwelijk” niet wordt erkend, en slechts één van u heeft de Nederlandse nationaliteit. Kunt u dan in Nederland scheiden?

Bevoegdheid Nederlandse rechter

In mijn eerdere weblog (zie De internationale homo-echtscheiding) informeerde ik u reeds over de problematiek waarmee sommige paren van gelijk geslacht geconfronteerd zouden kunnen worden. Wat is het geval? De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd om een echtscheiding uit te spreken wanneer beide echtgenoten de Nederlandse nationaliteit hebben, wanneer beiden in Nederland wonen en/of wanneer – onder bepaalde voorwaarden – één van hen in Nederland woont. Aan geen van deze vereisten is in bovengenoemde situatie voldaan. Dat zou betekenen dat de rechtbank zich onbevoegd zou moeten verklaren van het verzoek tot echtscheiding kennis te nemen.

Australische zaak

Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en desalniettemin een dergelijk verzoek ingediend namens een in Nederland gehuwd lesbisch echtpaar, dat in Australië woont, en waarvan slechts één de Nederlandse nationaliteit heeft (de ander is Australische). In Australië wordt het “homo-huwelijk” niet erkend. Nu het echtpaar voor de Australische wet ongehuwd is, kan het in Australië niet scheiden. Indien de Nederlandse rechter zich onbevoegd zou verklaren van het verzoek tot echtscheiding kennis te nemen, zou dit echtpaar derhalve nooit meer kunnen scheiden, ervan uitgaande dat zij beiden in Australië blijven wonen. Dat is een ongewenst gevolg. Daarom heeft de rechtbank Den Haag een beroep van het echtpaar op de uitzondering van artikel 9 Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering gehonoreerd en toch de echtscheiding uitgesproken. Dit is absoluut uniek omdat nagenoeg nooit uitzonderingen worden gemaakt op de bevoegdheidsregels. Ik ben erg blij met dit resultaat, dat voor meer homoseksuele paren uitkomst zou kunnen bieden.

Vragen? Neem gerust contact met mij op (m.groenleer@gmw.nl en 070-3615048).

Gilyan Parker