13 januari 2013

Internationale kinderontvoering

Door Gilyan Parker

Door het programma ‘Ontvoerd’ van John van den Heuvel, dat zondagavond om 20.00 uur op RTL 4 wordt uitgezonden, staan kinderontvoeringszaken thans meer dan ooit in de publieke belangstelling.

Dat is maar goed ook, omdat een ontvoering uitermate schadelijk kan zijn voor een kind. Alle media aandacht leidt hopelijk tot meer bewustwording bij ouders dat ontvoeren niet de oplossing is om uit een problematische situatie te geraken.

IKO

Het Internationaal Centrum voor Kinderontvoering komt regelmatig aan het woord in het televisieprogramma. Bij deze organisatie kunt u terecht met al uw eerstelijns vragen. Aan het IKO zijn cross border mediators verbonden die gespecialiseerd zijn in ontvoeringszaken, maar ook in aanverwante zaken zoals verhuizingen met kinderen buiten Nederland etc. Het verdient de voorkeur altijd eerst naar een oplossing in der minne te zoeken in plaats van voor eigen rechter te spelen, hoe zeer de omstandigheden daartoe soms ook aanleiding geven.

Samenwerking advocaten

In ontvoeringszaken doet men er verstandig aan een advocaat in te schakelen in Nederland, maar ook in het land waar het kind feitelijk verblijft. In dat land zal een teruggeleidingsprocedure moeten worden gestart en in Nederland moeten soms procedures gevoerd worden om de teruggeleiding te realiseren (bv. aanvraag nooddocumenten, voorlopige toevertrouwing kinderen, vaststelling gewone verblijfplaats kinderen, wijziging gezag). Ik werk regelmatig samen met gespecialiseerde kinderontvoeringsadvocaten om samen op zoek te gaan naar een voor het kind zo goed mogelijke oplossing.

Centrale Autoriteit

Sinds 1 januari 2012 dient ook de achterblijvende ouder een advocaat in te schakelen. Voorheen trad de Centrale Autoriteit op voor deze ouder. De Centrale Autoriteit kan u nog altijd goed van dienst zijn. Deze organisatie bemiddelt bij internationale familiezaken waarbij kinderen zijn betrokken en heeft veel know how in huis.

Meerdere disciplines

Er zullen vaak meerdere deskundigen en organisaties (bijvoorbeeld ook psychologen en de politie) betrokken zijn bij ontvoeringszaken. Het is daarbij zaak om het belang van het kind niet uit het oog te verliezen. Zit u zelf in een ontvoeringsituatie omdat u uw kind hebt meegenomen zonder toestemming van uw ex-partner of omdat u bent geconfronteerd met de ontvoering van uw kind? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Voor meer informatie over familierecht klikt u hier.

Gilyan Parker