2 april 2011

Internetveilingen: goedkoop of duurkoop?

Door Gilyan Parker

Stelt u zich eens voor: op de veilingsite eBay vindt u een mooie Harley Davidson, type FL 1340 waar u op kunt bieden. De aanbieder verkeert in financiële nood en wil snel van zijn motorfiets af.

De minimumverkoopprijs is € 1,-. De looptijd van de veiling is tien dagen.

U kijkt de biedingen een aantal dagen aan en besluit tegen het einde van de looptijd ook een bod uit te brengen, namelijk € 3.250,-. Na de sluiting van de veiling blijkt dat u de hoogste prijs heeft geboden. Tot uw grote verbazing wordt de Harley Davidson echter niet aan u verkocht, maar verkoopt de aanbieder de motorfiets buiten de webveiling om aan een derde voor een bedrag van € 7.000,-.

In een gerechtelijke procedure vordert u schadevergoeding wegens contractbreuk. U geeft aan dat de aanbieder op grond van de veilingregels aan het hoogste bod gebonden is, als gevolg waarvan een koopovereenkomst tot stand is gekomen. De schadevergoeding heeft u begroot op € 4.250,- zijnde het verschil tussen de gemiddelde koopsom van vergelijkbare motorfietsen (€ 7.500,-) en de overeengekomen koopsom van € 3.250,-.

De aanbieder is het niet met uw vordering eens. Hij stelt zich op de eerste plaats op het standpunt dat hij bevoegd is uw bod te weigeren. Voorts stelt hij dat hij zich heeft vergist. Bij het invoeren van de veilingopdracht zou de aanbieder zijn vergeten de door hem gewenste minimumverkoopprijs van € 7.000,- in te voeren. U zou van deze vergissing misbruik hebben gemaakt. De aanbieder zou de motorfiets nooit voor een bedrag van € 3.250,- hebben willen verkopen, omdat deze veel meer waard is. De daadwerkelijke waarde van de Harley Davidson zou u bekend zijn, dan wel hoorde u bekend te zijn, aldus de aanbieder.

Kernvraag van het geschil: Is er een rechtens afdwingbare koopovereenkomst tot stand is gekomen tussen u en de aanbieder?

In recente zaak bij de kantonrechter van de rechtbank Zwolle werd hieromtrent als volgt geoordeeld.

Op de eerste plaats oordeelde de kantonrechter dat niet in het geding was dat de contractuele verhouding tussen de koper en verkoper werd beheerst door de regels van de veilingsite. Op grond van deze regels diende de verkoper een overeenkomst af te sluiten met de hoogste bieder. Het eerste verweer van de verkoper, dat hij het bod mocht weigeren, ging derhalve niet op. De algemene regel, dat een advertentie slechts een uitnodiging is om in onderhandeling te treden, evenmin.

Het tweede verweer (dat de verkoper zich heeft vergist en het product voor een veel hogere prijs had willen verkopen) ging daarentegen wel op. De kantonrechter was met de verkoper van oordeel dat hij het aanbod inderdaad niet had gewild, omdat de marktprijs het dubbele was. Als gevolg van het ontbreken van de wil van de verkoper was er geen koopovereenkomst tot stand gekomen.

De kantonrechter was het echter wel met de koper eens dat hij er op zijn beurt gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de verkoper zijn bod van € 3.250,- gewild had. De verkoper had er immers zelf voor gekozen de Harley Davidson via de veilingsite te koop aan te bieden, de veilingvoorwaarden van de website aanvaard en de veiling niet voortijdig beëindigd (terwijl hij de lage biedingen van verschillende potentiële kopers voorbij had zien komen).

Gelet op het voorgaande kwam de kantonrechter tot de conclusie dat er dan wel geen koopovereenkomst tot stand was gekomen, maar dat het gedrag van de verkoper voor zijn eigen rekening en risico diende te komen. De koper had volgens de kantonrechter recht op vergoeding van zijn gederfde winst. Het door de koper verzochte bedrag werd echter wel gematigd tot de helft, omdat hem alleen een voordeel was ontnomen en geen nadeel was toegebracht.

Toegepast op de casus zou dit voor u derhalve betekenen dat u een bedrag van € 2.150,- vergoed krijgt wegens gederfde winst. De motorfiets gaat overigens wel aan uw neus voorbij.

Gilyan Parker