1 juni 2010

Juridisch adviseurs (niet-advocaten) onder vuur?!

Door Gilyan Parker

Op 17 may 2010 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, ingediend door de leden Van Vroonhoven-Kok (CDA) en Heerts (PvdA).

Deze motie houdt in dat de regering wordt verzocht een rol te spelen bij het opzetten van deugdelijk toezichtsysteem op de kwaliteit van dienstverlening van juridische adviseurs niet-zijnde-advocaten. De achtergrond daarvan is als volgt.

Wetsvoorstel

Er ligt al geruime tijd een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer (de evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie) waarmee de competentiegrens van kantonrechters moet worden verhoogd van € 5.000,- naar € 25.000,-. Dat betekent dat de rechtzoekende pas vanaf € 25.000 in plaats van vanaf € 5.000 verplicht is, als hij een procedure wil starten, een advocaat in te schakelen. Met die wijziging worden logischerwijs juridisch adviseurs, niet zijnde advocaten, grotere commerciële kansen geboden. Bij deze groep juridisch adviseurs moet onder andere gedacht worden aan juristen in dienst van rechtsbijstandverzekeraars en vakbonden. De Tweede Kamer ziet aanleiding om de kwaliteit van die groep, waarop in tegenstelling tot de advocatuur geen wettelijk verankerd toezicht bestaat, te borgen. Na de verkiezingen zal op dit punt de nieuwe regering aan zet zijn.

Vrije advocaatkeuze

De groep juristen-niet-zijnde-advocaten is de laatste tijd sowieso veel in het nieuws. Het Tros-programma Radar heeft op maandag 26 may 2010 resultaten bekend gemaakt van een enquête naar de tevredenheid van klanten over de juridische dienstverlening door verzekeraars. Van de klanten die een beroep deden op verzekeringen bleek 20% ontevreden over de geboden rechtshulp. Bovendien bleken veel klanten van de verzekeraars niet op de hoogte van het feit dat zij een vrije advocaatkeuze hebben in zaken waarin er sprake is van verplichte procesvertegenwoordiging (dat zij zelf kunnen bepalen welke advocaat voor hen gaat optreden). Verzekerden hebben op dit punt veel meer ruimte dan ze denken. Wij worden daar bijna dagelijks mee geconfronteerd.

Gilyan Parker