27 december 2016

Kind en ouders in de 21ste eeuw

Door Dylan Bertsch

Drie weken geleden heeft de voorzitter van de Staatscommissie Herijking ouderschap Aleid Wolfsen het rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’ aangeboden aan minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.

In dit rapport worden 68 aanbevelingen gedaan om het familierecht te moderniseren, waarbij de belangen en rechten van het kind voorop staan.

Juridisch ouder

Als juridisch ouder ben je de wettelijke familie van het kind. Een juridisch ouder is overigens niet altijd de biologische ouder. Momenteel kan een kind één of twee juridische ouders hebben. Aangezien in de laatste jaren verschillende gezinssituaties zijn ontstaan (eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen, gezinnen van ouders van gelijk geslacht (regenbooggezinnen), meergeneratiegezinnen en meerdere personen die met elkaar een of meer kinderen verzorgen en opvoeden), doet de Staatscommissie de aanbeveling om het mogelijk te maken dat een kind drie of vier juridische ouders kan hebben. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat er maximaal twee huishoudens zijn. Daarnaast dienen de ouders voor de conceptie van het kind aan de rechter een meerouderschapsovereenkomst over te leggen, waarin afspraken worden gemaakt over het kind.

Gezaghebbende ouder

Juridisch ouder betekent niet automatisch dat je het gezag hebt over een kind. Het gezag (voorheen de ouderlijke macht en de voogdij) is momenteel alleen mogelijk voor één of twee ouders. De moeder uit wie het kind geboren is, heeft automatisch het gezag en de vader met wie de moeder is getrouwd, dan wel een geregistreerd partnerschap heeft verkrijgt ook automatisch het gezag indien het kind binnen dit huwelijk of partnerschap wordt geboren. Gezien de hierboven genoemde verschillende gezinssituaties heeft de Staatscommissie ook aanbevolen dat meer dan twee personen het gezag over een kind kunnen uitoefenen (meerpersoonsgezag). De Staatscommissie meent dat hierbij aangesloten zou moeten worden bij de hiervoor genoemde voorwaarden voor het juridische meerouderschap.

Kind en ouders in de toekomst

De Staatscommissie doet daarnaast onder meer aanbevelingen voor draagmoederschap, het horen van kinderen vanaf 8 jaar in procedures rondom afstamming en gezag en dat een kind recht heeft op informatie over zijn of haar ontstaansgeschiedenis. In februari 2017 zal er door het ministerie een congres worden georganiseerd om het maatschappelijk draagvlak voor al die aanbevelingen te toetsen en de opvattingen van betrokken organisaties te horen. Bent u benieuwd naar de overige aanbevelingen? Bekijk dan het rapport dat hier te vinden is.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.