8 maart 2011

Kinderalimentatie aftrekbaar in box III

Door Gilyan Parker

Op vrijdag 11 februari jl. heeft de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, zich uitgesproken over de aftrekbaarheid van de waarde van toekomstige betaalverplichtingen voor partner- en kinderalimentatie als schuld in box III.

Door een wetswijziging op 30 december 2009 zijn alimentatieverplichtingen jegens een voormalige echtgenoot niet meer aftrekbaar in box III. De uitspraak van de Hoge Raad ziet enkel op alimentatieverplichtingen jegens kinderen en op alimentatieverplichtingen jegens een voormalige echtgenoot vóór 30 december 2009. De relevantie van de uitspraak van de Hoge Raad is daarom met name gelegen in de sfeer van de kinderalimentatie.

Ondanks een andersluidende mening van de staatssecretaris van Financiën heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de waarde van toekomstige alimentatieverplichtingen jegens kinderen als schuld in box III wordt aangemerkt. De vermogende alimentatiebetaler heeft hier profijt van. Naast de buitengewone lastenaftrek in box I, geniet deze alimentatiebetaler nu ook nog aftrek in box III. Met deze fiscale tegemoetkoming zou dan, net als met de buitengewone lastenaftrek, rekening moeten worden gehouden bij het bepalen van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Op die manier profiteert ook de alimentatiegerechtigde ouder hiervan. De praktijk zal uitwijzen hoe deze uitspraak het alimentatierekenen beïnvloedt.

Gilyan Parker