17 september 2008

Kunstenaar wint zaak tegen galerie

Door Antoine de Werd

De rechtbank Amsterdam heeft een geschil tussen een kunstenaar en een galeriehouder in het voordeel van de kunstenaar beslecht.

Centraal stond de vraag of de kunstenaar zijn auteursrechten op zijn kunstwerken door middel van een schriftelijke verklaring had overgedragen aan de galeriehouder. Om deze vraag te kunnen beantwoorden had de rechtbank een forensisch schriftexpert ingeschakeld voor het laten verrichten van een onderzoek naar de authenticiteit van de verklaring en de daarop gestelde handtekening. De deskundige kwam tot het oordeel dat “met hoge waarschijnlijkheid” geknoeid was met de verklaring. Dit was voor de rechtbank voldoende om de kunstenaar op dit punt in het gelijk te stellen en te verklaren voor recht dat de auteursrechten niet waren overgedragen aan de galeriehouder. De uitspraak kunt u hier nalezen. Voor meer informatie over auteursrechten en kunst kunt u contact opnemen met de praktijkgroep Kunst en recht.

Antoine de Werd

Antoine de Werd

Advocaat en mediator/partner

Antoine de Werd, één van de grondleggers van GMW advocaten, is gespecialiseerd in het familierecht.