27 december 2011

Legal opinion familierecht

Door Gilyan Parker

GMW Advocaten heeft een internationale praktijk. De clientèle van GMW bevindt zich over de gehele wereld.

Onder andere binnen de sectie familierecht neemt de internationalisering van met name de echtscheidingszaken toe. Ik sta bijvoorbeeld expats bij die in Nederland hun echtscheiding wensen te regelen, dan wel daartoe door de andere echtgenoot gedwongen worden.

Nederlanders in het buitenland

Het komt regelmatig voor dat ik een Nederlander bijsta die verwikkeld is in een echtscheidingsprocedure in het buitenland. Soms speelt de procedure zich zowel in Nederland af als in het buitenland. Dat kan voorkomen wanneer de Nederlandse rechter niet op alle onderdelen bevoegd is. Een Nederlands echtpaar dat met hun kinderen in Frankrijk woont, kan in Nederland de echtscheiding aanvragen, maar de rechter is niet bevoegd voorzieningen voor de kinderen te treffen (bijvoorbeeld omgang). Daarvoor moeten partijen in Frankrijk procederen als zij het niet eens kunnen worden. Vanwege de samenhang (het bredere verband van de echtscheiding) kan een goed contact met de andere advocaat, in bijvoorbeeld Frankrijk, zinvol zijn. Wij adviseren en consulteren elkaar. Die samenwerking is niet alleen interessant en leerzaam, maar ook uitermate waardevol voor de cliënt. Ik zie daar zeker de meerwaarde van in. Nederlanders die in buitenland van echt scheiden doen er derhalve (onder omstandigheden) goed aan een Nederlandse advocaat te raadplegen, ook met het oog op de vraag of buitenlandse uitspraken in Nederland kunnen worden erkend.

Buitenlandse advocaten

Ik schrijf ook regelmatig legal opinions voor buitenlandse advocaten. Het kan voorkomen dat in een buitenlandse echtscheidingsprocedure op onderdelen van de echtscheiding, bijvoorbeeld het huwelijksvermogensrecht, Nederlands recht van toepassing is. In Nederland kan dit andersom ook voorkomen. De internationaal privaatrechtelijke regelgeving van elk land bepaalt welk recht van toepassing is op de verschillende onderdelen van de echtscheiding. Ik word derhalve wel eens benaderd door advocaten uit het buitenland die zich geconfronteerd zien met een vermogensrechtelijke afwikkeling van een huwelijk conform Nederlands recht. Middels een legal opinion of in een andere vorm voorzie ik deze advocaat dan van advies. Zeker naar een uitleg over de algehele gemeenschap van goederen is de vraag groot, nu dit stelstel uniek is mondiaal bezien.

Samenwerking met advocaten in het buitenland staat bij GMW hoog in het vaandel. Bent u advocaat in het buitenland en treedt u op voor een Nederlandse onderdaan of is Nederlands recht van toepassing? Aarzel dan niet contact met mij op te nemen. Ook Nederlanders woonachtig in het buitenland kunnen mij te allen tijde bellen of e-mailen.

Gilyan Parker