18 mei 2011

Meer zaken via de kantonrechter

Door Gilyan Parker

Op 17 mei 2011 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen tot aanpassing van de organisatie van de rechtspraak in Nederland.

De meeste wijzigingen zijn vooral puur organisatorisch en voor advocaten mogelijk interessant, maar hebben geen directe gevolgen voor burgers en bedrijven. Op één na: de zogenaamde ‘competentiegrens’.

Competentiegrens

De comptentiegrens van de Kantonrechter is verruimd tot zaken met een belang van € 25.000,=. Dit was (slechts) € 5.000,=. Bovendien zal de Kantonrechter nu ook zaken met betrekking tot consumentenkrediet – leningen, koop op afbetaling, enz. tot € 40.000,= behandelen. Dit betekent dat de Kantonrechter veel meer zaken dan voorheen zal moeten berechten, welke zaken tot nu toe door de rechtbank behandeld werden. Deze wijzigingen gaan in per 1 juli 2011.

Juridische expertise

Het belangrijkste gevolg van deze wijziging is dat een deel van de zaken die voorheen bij de Rechtbank terecht kwamen, nu aan de Kantonrechter moeten worden voorgelegd. En bij de Kantorechter is het niet verplicht te worden bijgestaan door een advocaat. Personen en bedrijven kunnen de procedure zelf voeren. Dit kan aanzienlijk schelen in de kosten. Ook de griffierechten – de kosten die voor het voeren van een procedure aan de rechtbank of Kantonrechter betaald moeten worden – zijn bij de Kantonrechter lager dan bij de rechtbank. Dit bevordert de toegankelijkheid van de rechtspraak.

Het is overigens maar de vraag of het altijd verstandig is om zonder advocaat zo’n procedure te voeren. Ook zaken met een financieel belang van minder dan € 25.000,= kunnen juridisch ingewikkeld zijn, waarbij de inzet van een advocaat zeker verschil kan maken. Wie betrokken raakt bij een geschil of een juridische procedure, moet zich dus afvragen of de het besparen op kosten van een advocaat wel verstandig is, en dat niet leidt tot een grotere strop. Toch zal voor veel personen en bedrijven het voeren van een procedure goedkoper en toegankelijker worden. Het is dan ook de verwachting dat meer bedrijven en personen bij een procedure betrokken worden.

Gilyan Parker